Samspill

Samspill handler om hvor vi er nå. Samspillet mellom by og natur, mellom by og land, mellom Stavanger og resten av verden. Her er Pedersgata et pilarprosjekt.

Oppdatert : 31.03.2022

Samspill er avgjørende for å skape harmoni. Hav og land. By og bygd. Regionen og verden. Menneskene og naturen. Vi lykkes når vi styrker fellesskapet vårt.

Samspill handler om nåtiden, om avhengighetene mellom hav og land, mellom naturen og det urbane, mellom Stavanger og nabokommunene, og mellom regionen og verden rundt.

Temaet vil kretse rundt naturkvaliteter i hele regionen og har Pedersgata 2025 som hovedsatsing skal løfte fram matopplevelser, kunst og historefortelling.