1. Stavanger2025
  2. Pedersgata 2025
  3. Storhaug industrihistorie
Sardinfabrikken Norrig Lervig

Storhaug industrihistorie – østre bydel før og nå

Menneskene skaper historien om en by. Storhaug industrihistorie er et formidlingsprosjekt som skal samle, synliggjøre og formidle historien om Storhaug, og om bydelens betydning i fortellingen om Stavangers industrihistorie. Høsten 2023 kan du oppleve en vandreforestilling for barn!

Oppdatert : 23.11.2023
Hva skal skje?
  • Storhaug bydel representerer fortettet stavangerhistorie, og rommer fortellingen om viktig industri- og næringsvirksomhet i byen vår.
  • Som en del av byjubileet Stavanger 2025 vil du de neste årene få oppleve aktiviteter og arrangement som viser hvordan sporene fra fortiden i dag er en naturlig del av denne transformerte bydelen.
  • Det første som skjer er vandreforestillinger for barn, laget av Bård Bjørknes og John Derek Bishop. Sett av datoene 12.-14. oktober 2023!

Om prosjektet

Storhaug industrihistorie er et formidlingsprosjekt som vil finne sted i tiden fram mot 2025, og som på ulike måter skal formidle historien om industri, næringsliv og folk i østre bydel til flere målgrupper, både barn og voksne. Et mål med prosjektet er at beboere på Storhaug skal bli bedre kjent med historien til sin egen bydel. Samtidig er dette fortellingen om framveksten av det moderne Stavanger, som vil appellere til alle innbyggere. Hvem bodde her før, og hvem er det som bor her i dag?

Dette kan du glede deg til i høst!

Vandreforestillinger og kunstnerisk utforskning av bydelens historie

Gjennom vandreforestillinger, workshops og utstillinger skal vi utforske bydelen og historien med et nytt blikk. Vandreforestillingene skal invitere publikum til å gjenoppdage bygninger, sidegater og smug, og høre fortellinger om hvordan folk levde livene sine der før i tiden.

Det første som skal skje er vandreforestillinger for barn under navnet BLIKK, der bygater, bygninger og smug blir kulisser for fortellingen om hvordan det var å vokse opp på Storhaug i tiden rundt forrige århundreskifte. Målgruppen for vandreforestillingene vil være barnefamilier, og de første forestillingene ble gjennomført allerede i høstferien 2023. Blikk er et samarbeid med områdesatsingen på Storhaug. Flere forestillinger vil bli gjennomført høsten 2024

Hvordan var det å ha foreldre som jobbet på en hermetikkfabrikk? Hva var barna redde for før i tiden?

Bård Bjørknes er regissør for forestillingen, og med seg på laget har han musikere og skuespillere som skal ta publikum tilbake til livet på Storhaug før i tiden.

Når skjer det?

Dato for forestillingene er 12.-14. oktober, og ryktene sier at det vil bli både litt skummelt og lærerikt! Mer informasjon kommer snarlig.

Andre aktiviteter i tiden framover


Foredrag og samtaleserier

Storhaug er en bydel i vekst og endring, på godt og vondt. Området assosieres ofte med utfordringer knyttet til sosial ulikhet og gentrifisering, men også innovasjon og nyskaping. For å skape en god by for framtiden må man kjenne fortiden. Hvordan kan vi legge til rette for gode hverdagsliv for innbyggerne på Storhaug og i byen ellers?  

Gjennom foredrag og samtaleserier inviterer vi deg til refleksjon rundt bydelens historie og identitet. Samtidig ser vi framover: Hva skal bydelen være i framtiden?

Aktuelle temaer vil være bærekraftig byutvikling, bydelens historie og transformasjon, Stavanger som industriby før, nå og i framtiden.

Meld deg på nyhetsbrevet og følg med her på nettsidene for mer informasjon om det som skal skje i forbindelse med prosjektet Storhaug industrihistorie!

Storhaug - en bydel i transformasjon

Fra den tidlige industrialiseringen og godt inn i etterkrigstiden lå industribyggene tett i tett i østre bydel. Røykende fabrikkpiper preget området. Varmen fra fyring ved støperiene og fra røyking av brisling og sild førte til at området nederst mot sjøen hadde en noe høyere temperatur enn resten av byen, og som en konsekvens av dette ble det på folkemunne omtalt som «Varmen».

Stavanger, med østre bydel som tyngdepunkt, var en av Norges mest industrialiserte byer på starten av 1900-tallet, og særlig hermetikkindustrien sysselsatte mange. I dag er det få spor etter dette. Mange gamle fabrikklokaler er revet, noen står til forfall, mens andre igjen er blitt nennsomt restaurert og ivaretatt og har fått ny bruk. Restauranter, barer og kreativ næring har flyttet inn, og bydelen har gått gjennom en transformasjon de siste årene. Som en opptakt til jubileumsåret skal bydelens unike historie løftes fram og formidles. 

Stavanger øst. Tinnfabrikken.

 

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no
Stine Honoré

Stine Honoré

prosjektrådgiver Stavanger 2025

Mobil:
906 38 492
E-post:
stine.honore@stavanger.kommune.no

Relevante artiklar