1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Her er alle plandokumentene
Bilde over alle forsidene til planene og strategiene og rapportene som hører inn under kommuneplanens arealdel.

Her er alle plandokumentene

Her finner du planbeskrivelsen, plangrunnlaget og rapportene som til sammen utgjør forslaget til kommuneplanens arealdel.
Publisert : 19.09.2022

Plandokumenter:

Rapporter og kunnskapsgrunnlag:

tre delprosjekter


Kommuneplanens arealdel er bygd opp rundt tre delprosjekter: Bolig- og byutvikling, transport og mobilitet og Grønn plan.


 

Høringsfristen gikk ut 16. september 2022. Nå jobber vi med å behandle alle innspillene.