1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Her er kommuneplan-kartet
Et utsnitt fra kommuneplankartet

Her er kommuneplan-kartet

På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene. Du kan også sammenligne det nåværende kommuneplankartet med det nye forslaget.
Publisert : 19.09.2022

En viktig del av kommuneplanen er selve kommuneplankartet, som viser hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Hvor skal det kunne bygges boliger, og hvor skal det være næring og grøntområder? Hvor er det kulturminner eller naturkvaliteter som vi må ta hensyn til? 

I tillegg til hovedkartet er det flere temakart som hører til kommuneplanen. Her finner du blant annet kart for sykkel, turveier, gange og kollektivtrafikk. Det er også et temakart for naturmangfold som viser viktige naturområder. 

Her finner du både kommuneplankart og temakart.

I fanen kartlag (fanen til høyre på kart-nettsiden) kan du skru av og på det du ønsker. Ved oppstart er hele kommuneplankartet skrudd på. For å se temakart må dette hukes på, og kommuneplankartet hukes av. Tegnforklaring finnes nede til venstre i kartet.

Her er tegneregler/forklaring til kommuneplankartet

Skjermbilde fra kommunekart.com og forklaring av hvordan man kan skru av og på lag for f.eks. temakartene.
For å få god lesbarhet på temakartene, kan det være lurt å slå av laget som heter "Kommuneplanens arealdel" nederst til høyre.


Sammenlign gammelt og nytt kart

Vil du se hvilke endringer som foreslås i forhold til forrige kommuneplan? På kartet nedenfor kan du dra markøren og sammenligne det gamle plankartet (til venstre) med det nye forslaget som er på høring (til høyre). Åpne i et eget vindu her


Obs, før-og-etter-kartet viser kun «formålsflater», altså hva områdene kan brukes til. Gul farge betyr bolig, lilla er næring, rødt er tjenesteyting (skoler, sykehjem, barnehager, kirker), lilla er gravlunder, brunt er sentrumssone, blått er sjø og grønt er landbruk eller grøntområde.