1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Her er kommuneplan-kartet
Et utsnitt fra kommuneplankartet

Her er kommuneplan-kartet

På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene.
Publisert : 29.06.2023

En viktig del av kommuneplanen er selve kommuneplankartet, som viser hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Hvor skal det kunne bygges boliger, og hvor skal det være næring og grøntområder? Hvor er det kulturminner eller naturkvaliteter som vi må ta hensyn til? 

I tillegg til hovedkartet er det flere temakart som hører til kommuneplanen. Her finner du blant annet kart for sykkel, turveier, gange og kollektivtrafikk. Det er også et temakart for naturmangfold som viser viktige naturområder. 

Her finner du både kommuneplankart og temakart.

I fanen kartlag (fanen til høyre på kart-nettsiden) kan du skru av og på det du ønsker. Ved oppstart er hele kommuneplankartet skrudd på. For å se temakart må dette hukes på, og kommuneplankartet hukes av. Tegnforklaring finnes nede til venstre i kartet.

Her er tegneregler/forklaring til kommuneplankartet

Skjermbilde fra kommunekart.com og forklaring av hvordan man kan skru av og på lag for f.eks. temakartene.
For å få god lesbarhet på temakartene, kan det være lurt å slå av laget som heter "Kommuneplanens arealdel" nederst til høyre.