Ny kommuneplan vedtatt!
Kommuneplanens arealdel handler om hvordan vi skal utvikle Stavanger de neste årene, og ta vare på jord og natur.