Nå er det tilleggshøring!
Noen justeringer av kommuneplan-forslaget er på tilleggshøring fra 11. november 2022 til 6. januar 2023. Scroll ned for å lese mer!
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Transport- og mobilitetsstrategi

Vi vil at folk skal bevege seg mer! Det nye arealdelen skal blant annet bidra til at det blir lettere å komme seg rundt uten bil.

Ny temaplan for det grønne

Hvordan skal vi sikre sammenhengende grøntdrag og et rikt biologisk mangfold?