Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Lading av elbil i Stavanger

Lading av elbil i Stavanger

Kort fortalt:

 • Kommunen gir råd til borettslag og sameier om lading av elbil. 
 • Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig.
 • Kommunen jobber med å utvikle lademuligheter for de som ikke kan lade på egen tomt.
 • En ladestrategi for Sør-Rogaland ble laget i 2017.
Ladekontakt plugget i elbil

Lade elbil på egen tomt

Det er ingen kommunale restriksjoner for lading av elbil dersom du har egen privat plass for bilen og lader på egen tomt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider informerer om godkjent og sikker lading av elbil.

Lading ute i gata

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau på offentlig grunn, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

 • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
 • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
 • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å etablere sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da ville du lagt beslag på felles offentlig parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Kommunen jobber med prosjekter som etter hvert kan bedre lademulighetene for elbileiere som ikke kan lade på egen grunn. Se nedenfor om stolpelading.

Stolpelading i boligsoner

Her kan du lade bilen mens du parkerer:

 • I Olav Kyrres gate, nær Olavskleivå. Tre ladere. En av dem er forbeholdt biler i en bildelingsordning.
 • I Kyviks vei på Storhaug, ved kirkegården. Seks ladere 

Stolpeladingen er et prøveprosjekt i samarbeid med Lyse AS. Ladingen skjer fra ladebokser ved stolpene, men på sikt skal ladestrømmen tas fra selve lyktestolpene i gata.

Stavanger kommune har satt i gang dette prøveprosjektet, med statlig støtte, for at beboerne uten biloppstillingsplass skal kunne lade elbiler på sikker og lovlig måte. Prøveprosjektet skal evalueres etter et års tid.

Du må ha med egen ladekabel. Parkeringsavgift og lading betales med Easy Park-appen, og ladestasjonene kan brukes av alle med elbil eller ladbar hybrid.

Du betaler 18 kroner pr. time (for parkering og lading) mandag til fredag fra klokken 8 til 18, og lørdag fra klokken 8 til 16. Maksimal parkeringstid er to timer. Resten av døgnet har du lov å parkere så lenge du lader. Prisen er 8 kroner pr. time.

Elbil i borettslag og sameier

Bor du i et borettslag eller et sameie som ikke har etablert lading i parkeringsanlegget eller på parkeringsplassen?

Tips styret om at det er mulig å få støtte fra Stavanger kommune til å etablere ladeanlegg. 

Generelle råd til borettslag og sameier:

Tilrettelegging av infrastruktur
Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør anlegget legges til rette slik at alle boenheter etter hvert kan få tilgang til lading. Laderne bør være av samme type for å hindre at strømnettet blir overbelastet.

Fordeling av utgifter 
Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter. De blir til vanlig delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk.

Brannfare ved elbil-lading
Hvis bileierne bruker godkjente ladere, er det ikke større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler, ifølge DSB.

Krav til periodisk sjekk av ladesystem
Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll. Det betyr at de skal ha rutiner for ukentlig sjekk av ladeanlegg som borettslaget/sameiet eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel vaktmesteren gjøre. En godkjent el-kontrollør må kontrollere ladeanlegget årlig.

Offentlige parkeringsplasser med lading

Stavanger parkering har etablert ladestasjoner for elbil og ladbar hybridbil i alle parkeringshus unntatt P-Posten.

Ved Samshuset ved Sven Oftedalsplass på Storhaug er det 16 ladepunkter som kan brukes av alle. innkjøring fra Erichstrupsgate 

Appen LadeNå! gir oversikt over ladestasjoner i hele Norge. Du finner den der du pleier å hente apper.

Hurtigladestasjoner og ladebrikker

Strategi for etablering av ladeinfrastruktur

Stavanger har, sammen med flere andre kommuner, laget Strategi for etablering av ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland (pdf). I Stavanger kommune ble den vedtatt av politikerne høsten 2017.

Formålet er å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy. Da er tilstrekkelig tilgang på elbil-lading viktig. Elbilen skal i hovedsak lades når den står parkert i lengre perioder, for eksempel ved boligen og/eller arbeidsplassen.

I tillegg til hjemmelading kan det være behov for ladepunkter på steder som arbeidsplasser, i sentrum og ved kjøpesentre.  For de lengre bilturene er det behov for hurtigladepunkter langs riksveiene.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no