Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Lading av elbil i Stavanger

Lading av elbil i Stavanger

Kort fortalt:

 • Kommunen gir råd til borettslag og sameier om lading av elbil. 
 • Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig.
 • Kommunen jobber med å utvikle lademuligheter for de som ikke kan lade på egen tomt.
 • En ladestrategi for Sør-Rogaland ble laget i 2017.
Ladekontakt plugget i elbil

Lade el-bil på egen tomt

Det er ingen kommunale restriksjoner for lading av elbil dersom du har egen privat plass for bilen og lader på egen tomt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider informerer om godkjent og sikker lading av elbil.

Lading ute i gata

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau på offentlig grunn, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

 • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
 • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
 • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å etablere sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da ville du lagt beslag på felles offentlig parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Kommunen jobber med prosjekter som etter hvert kan bedre lademulighetene for elbileiere som ikke kan lade på egen grunn. Se nedenfor om stolpelading.

Innovativ stolpelading i boligsoner

Stavanger kommune har satt i gang et pilotprosjekt der vi undersøker om det kan bli mulig å lade elbilen i lyktestolper ute i gaten. Det skjer i samarbeid med Lyse AS. Målet er å bruke lyktestolper for lading av elbil der beboerne ikke har egen biloppstillingsplass. Strømmen hentes fra distribusjonsnettet.

I første omgang skal vi teste denne type lading to steder, med til sammen ni ladere i Olav Kyrres gate og Saudagata/Kyviks vei. Forventet oppstart er våren 2019, og prosjektet skal evalueres etter ett år.

Elbil i borettslag og sameier

Bor du i et borettslag eller et sameie som ikke har etablert lading i parkeringsanlegget eller på parkeringsplassen?

Tips styret om at det er mulig å få støtte fra Stavanger kommune til å etablere ladeanlegg. 

Generelle råd til borettslag og sameier:

Tilrettelegging av infrastruktur
Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør infrastrukturen tilrettelegges slik at alle boenheter etter hvert kan få tilgang til lading. Dersom ladere installeres i eksisterende anlegg som gir et begrenset antall boenheter elbillading, kan det være bortkastet arbeid når flere elbiler trenger lading senere, og anlegget må oppgraderes. Ofte bør laderne være av samme type. Da kan de sammen forhindre at strømnettet blir overbelastet.

Fordeling av utgifter 
Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter og blir gjerne delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk. Når seksjonseieren disponerer egen parkeringsplass, betaler gjerne han eller hun gjerne kostnadene til lader og montering selv. I felles parkeringsanlegg uten faste plasser vil andre forhold spille inn.

Brannfare ved elbil-lading
Hvis bileierne bruker godkjente ladere, er det ikke større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler, ifølge DSB.

Krav til periodisk sjekk av ladesystem
Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll. Det innebærer at de skal etablere rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter som borettslaget/sameiet eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel vaktmesteren gjøre i forbindelse med vernerunde. En godkjent el-kontrollør må kontrollere ladeanlegget årlig.

Offentlige parkeringsplasser med lading

Stavanger parkering har etablert ladestasjoner for elbil og ladbar hybridbil i alle parkeringshus unntatt P-Posten.

Appen LadeNå! gir oversikt over ladestasjoner i hele Norge. Du finner den der du pleier å hente apper.

Hurtigladestasjoner

Strategi for etablering av ladeinfrastruktur

Stavanger har, sammen med flere andre kommuner, laget Strategi for etablering av ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland (pdf). I Stavanger kommune ble den politisk behandlet og vedtatt høsten 2017.

Formålet med strategien er å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy. Da er en forbedret tilgang på ladeinfrastruktur viktig. Strategien legger til grunn at elbilen i hovedsak lades når den står parkert i lengre perioder, for eksempel ved boligen og/eller arbeidsplassen.

I tillegg til hjemmelading kan det være behov for ladepunkter på steder som arbeidsplasser, i sentrum og ved kjøpesentre.  For de lengre bilturene er det behov for hurtigladepunkter langs riksveiene.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Ta kontakt for råd om elbil-lading i borettslaget og sameier.

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no