Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Støtte til kjøp av elektriske lastesykler

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune gir nå støtte til kjøp av el-lastesykkel for bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester i Stavanger kommune.

 • Når elektriske laste- og transportsykler erstatter transport med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

 • Nå kan du også leie el-lastesykler
Collage av el-lastesykler

Hvem kan søke om støtten?

 • Søkere må være registrert i Stavanger kommune og som vil bruke el-lastesykkel som transportmiddel. Bruksområde kan være varetransport, persontransport eller til bruk av håndverkere.

Hva kan dere søke om støtte til?

 • Støtten gis til kjøp av ny el-lastesykkel sykkel som er ferdig montert i butikk.
 • Støtte fra kommunen må være avgjørende for at prosjektet blir noe av.
 • El-lastesykkelen skal beholdes og brukes av søkeren i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal tilbakebetales hvis støtten er utbetalt på feil grunnlag.

Kommunen gir ikke støtte til en elektrsik laste- eller transportsykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten er maks 30 000 kroner per el-lastesykkel.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av kjøpesummen.
 • Det gis støtte til inntil fem el-lastesykler per søker.

Kommunen vil bruke inntil 1 250 000 kroner til denne støtteordningen.

Om søknaden og søknadsskjema

Søknadene blir behandlet fortløpende. Dere får skriftlig svar på søknaden innen tre uker etter at søknad er mottatt.

Sammen med søknaden skal søkeren beskrive planlagt bruksområde for sykkelen.

Informasjon om at el-lastesykkelen erstatter kjøretøy som bruker fossilt drivstoff, og bilbruk i sentrumsgatene generelt, vil bli lagt vekt på når vi vurderer søknadene.

Pristilbudet på el-sykkelen dere søker støtte til, legger dere ved søknaden.

Søknadene vurderes individuelt.

Skjema for utbetaling av støtten

Dere sender utbetalingsskjema til Stavanger kommune når el-sykkel er betalt, senest tre måneder etter at kommunen har gitt tilsagn om støtte.

Kopi av kvitteringen på kjøpet legges ved utbetalingsskjemaet. Etter at utbetalingsskjemaet er godkjent, vil støtten bli utbetalt til kontonummeret dere har oppgitt i skjemaet.

Nå kan du leie el-lastesykler!

Stavanger kommune låner ut el-lastesykler til 10 kroner dagen. Maks låneperiode er 30 dager. El-lastesyklene er beregnet til transport av barn, men kan også brukes til varetransport. Per i dag er det utplassert sykler ved Bekkefaret bydelshus, Kvernevik bydelshus og hos Frilager på Friheim.

El-lastesyklene kan bestilles på www.frilager.no

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no