Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune kan gi støtte til kjøp av el-lastesykkel for bedrifter i kommunen.
 • Du finner lenke til søknadsskjema på denne nettsiden.
 • Støtteordningen skal bidra til å få ned utslipp av klimagasser i Stavanger.

to alaktriske lastesykler

Hvem kan søke om støtten?

Bedrifter som er registrert i Stavanger kommune og som vil bruke el-lastesykkel som transportmiddel. Bruksområde kan være til varetransport eller til bruk av håndverkere.

Hva kan dere søke om støtte til?

 • Kjøp av ny el-lastesykkel som er ferdig montert i butikk.
 • Stavanger kommune sin støtte må være avgjørende for at prosjektet blir noe av.
  Det vil si at det ikke kan søkes støtte til el-lastesykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.
 • El-lastesykkelen skal beholdes og brukes av søkeren i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal tilbakebetales hvis støtten er utbetalt på feil grunnlag.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten er maks 30 000 kroner per el-lastesykkel.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn opptil 30 prosent av kjøpesummen.
 • Det gis støtte til inntil fem el-lastesykler per søker.

Kommunen vil bruke inntil 1 250 000 kroner til denne støtteordningen.

Om søknaden og søknadsskjema

Søknadene blir behandlet fortløpende. Dere får skriftlig svar på søknaden innen en måned etter at søknad er mottatt.

Sammen med søknaden skal søkeren beskrive planlagt bruksområde for sykkelen.

Informasjon om at el-lastesykkelen erstatter kjøretøy som bruker fossilt drivstoff, og bilbruk i sentrumsgatene generelt, vil bli lagt vekt på når vi vurderer søknadene.

Pristilbudet på el-sykkelen dere søker støtte til, legger dere ved søknaden.

Søknadene vurderes individuelt.

Skjema for utbetaling av støtten

Dere sender utbetalingsskjema til Stavanger kommune når el-sykkel er betalt, senest tre måneder etter at kommunen har gitt tilsagn om støtte.

Kopi av kvitteringen på kjøpet legges ved utbetalingsskjemaet. Etter at utbetalingsskjemaet er godkjent, vil støtten bli utbetalt til kontonummeret dere har oppgitt i skjemaet.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no