Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Støtte til kjøp av elektriske lastesykler

Kort fortalt:

 • Barnefamilier, bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester i Stavanger kommune kan søke om støtte til en el-lastesykkel.
 • Når elektriske laste- og transportsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

 • Søknadsfrist var 15. mai 2021.

Information in other languages

Collage av el-lastesykler

Hvem kan søke om støtten?

 • Barnefamilier med barn født i 2011 eller senere, som ønsker å kjøpe el-lastesykkel med plass til minst to barn.
 • Bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester som vil bruke el-lastesykkel til vare- og persontransport eller frakt av utstyr for håndverkere.
 • Søkere må være bosatt/registrert i Stavanger kommune.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Kjøp av el-lastesykkel som blir levert av norsk leverandør eller butikk.
 • Du kan ikke søke om støtte til el-lastesykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.
 • Den som får støtte, skal beholde el-lastesykkelen i minst 3 år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten er på inntil 30 000 kroner per el-lastesykkel.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30% av pristilbud på sykkelen.
 • Hver søker kan få støtte til én el-lastesykkel. 

Kommunen har satt av inntil 1 million kroner til denne støtteordningen. Av dette skal 600 000 kroner bli brukt til el-lastesykler til barnefamilier. Hvis kommunen får flere søknader enn det er midler til, blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtten.

Hvordan søker du?

 • Før du søker, må du få et pristilbud på sykkelen du ønsker å kjøpe fra forhandleren.
 • Klikk på lenken til søknadsskjemaet nedenfor, logg deg inn og fyll ut. 
 • Skriv også hva du har tenkt å bruke el-lastesykkelen til.
 • Last opp pristilbud på sykkel sammen med skjemaet, og send det inn.
 • Frist for å søke om støtte er 15. mai 2021. Du vil få svar på søknaden innen 1. juni 2021.

Utbetalingsskjema

Når el-sykkelen er betalt, fyller du ut utbetalingsskjemaet og laster opp kvitteringen for kjøpet. 

Etter at utbetalingsskjemaet er godkjent, blir støtten utbetalt til kontonummeret du har oppgitt i utbetalingsskjemaet.

Skjema for å få utbetalt støtte      

Nå kan du også leie el-lastesykler

Stavanger kommune låner ut el-lastesykler til 20 kroner dagen. Maksimal låneperiode er 7 dager. El-lastesyklene er beregnet til transport av barn, men kan også brukes til varetransport. Per i dag er det utplassert sykler ved Bekkefaret bydelshus, Kvernevik bydelshus og hos Frilager på Friheim.

El-lastesyklene kan bestilles på www.frilager.no

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket blir gitt som såkalt bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene, må du informere om dette i søknaden. Du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer om bagatellmessig støtte på nettsiden til regjeringen.

Klage

Får du avslag på søknaden din, kan du klage til e-post: postmottak@​stavanger.kommune.no

Formannskapet i Stavanger kommune er klageinstans.

Klagefrist er 3 uker etter du mottok avslaget.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no