1. Stavanger2025
  2. Domkirken 2025
  3. I samme båt – en jubileumsstafett fram mot 2025
Stafetten startet i Egersund, der sokneprest Leif Wikøren Nilsen rodde prost Ingun Stokstad Barane fram til Egersund kirke. Foto: Ivar Barane

I samme båt – en jubileumsstafett fram mot 2025

Fra pinsen 2023 går en jubileumsstafett gjennom hele Rogaland. Stafetten begynte i Egersund kirke og vil fram mot 2025 bevege seg gjennom alle de 90 menighetene i Stavanger bispedømme.

Oppdatert : 26.06.2023
Dette er jubileumsstafetten
  • For å varme opp til jubileet lager Stavanger bispedømme en jubileumsstafett. Stafetten begynner i Egersund kirke førstkommende søndag 28. mai, og vil i løpet av de to neste årene bevege seg gjennom alle menigheter i Stavanger bispedømme.
  • Formålet med stafetten er å gjøre noe som viser at vi hører sammen som kirke i Rogaland og skape oppmerksomhet om 900-årsjubileet for bispedømmet, Domkirken og Stavanger by i 2025. Pinsen 2025 er båten framme i Domkirken.

«Stafettpinne» på nesten 5 meter

«Stafettpinnen» er en robåt på 4,8 meter med seil og årer. Den er utlånt fra Engøyholmen kystkultursenter og brukes som stafettpinne fordi båt har vært et viktig framkomstmiddel mange steder i Rogaland – også til gudstjenester, gravferd eller bryllup i kirken.

Det er knyttet mange symboler til nettopp båten i kirken. Mange kirker har en båt hengende under taket, og hovedrommet i kirken kalles for «kirkeskipet». Båten viser blant annet at vi hører sammen i et fellesskap og at vi er på en reise gjennom livet.

Menighetene som får besøk av stafett-båten, oppfordres til å ta den inn i kirken hvis mulig, og bruke de temaene som båten kan gi i gudstjenesten eller på andre måter.

«Stafettpinnen» er en robåt som er utlånt fra Engøyholmen kystkultursenter. Foto: Andreas Rocha
«Stafettpinnen» er en robåt som er utlånt fra Engøyholmen kystkultursenter.
Foto: Andreas Rocha

Menigheten setter sitt «segl» på seglet

Menighetene skal også sette sitt eget segl på seilet som følger med båten. Det er kunstner Karen Smith Øverland som har utformet konseptet, der hver av bispedømmets 90 menigheter har en liten firkant til disposisjon på seglet. Der tegner de inn noe som er særegent for deres menighet og skriver menighetsnavnet under. Når robåten og seilet har besøkt alle menigheter, vil seilet ha blitt til en stor, mangfoldig mosaikk bestående av symbol fra alle menighetene i bispedømmet.

Båten skal være ca. en uke i hver menighet, her er reiserute for jubileumsstafetten.

Har du spørsmål eller innspill?

Kontakt prosjektleder for kirkens markering av 2025 Inger Vagle. 922 06 053 / iv746@kirken.no

Les mer om Stavanger 2025

Hovedarrangør for Stavanger 2025 er Stavanger kommune, med Den norske kirke og Universitetet i Stavanger som medarrangører. I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum, Stavanger Turistforening og Sølvberget samarbeidspartnere.

Les mer om Stavanger 2025 sin jubileumskomité her.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no