1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Åpning av Stavanger domkirke utsatt
© 2014 Domkirken 2025

Åpning av Stavanger domkirke utsatt

Gjenåpningen av Stavanger domkirke etter restaureringen var planlagt for desember 2023. Åpningen utsettes til august 2024.
Publisert : 06.07.2023

Fram til byjubileet i 2025 gjennomføres det omfattende restaureringsarbeider både inni og utpå Stavanger domkirke. Kirken ble stengt i mai 2020 og skulle gjenåpnes for publikum allerede før byjubileet.

Nå viser det seg at noen av arbeidene er mer omfattende og trenger mer tid en opprinnelig antatt. Det gjelder spesielt arbeider rundt kirkens hovedinngang, som restaureringen av steinportalen, universell utforming i forhallen, utvendige gravearbeider og avklaringer med vernemyndighetene.

Det gjør det usikkert om hovedinngangen vil kunne brukes av publikum før sommeren 2024, noe som ville medføre begrensninger av tillatt persontall i bygget.

I samråd med menigheten og kirkevergen ble det derfor besluttet å utsette åpningen for å kunne planlegge åpningsarrangementer med full persontall.

På de fleste arbeidsområdene går framdriften som planlagt og rehabiliteringen av katedralen skal etter planen avsluttes i slutten av 2024, altså før byjubileet. 

For mer informasjon, se: Restaurering av domkirken | Stavanger kommune