1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Underveis: Åshild frisker opp Stavanger 2025
Praktikant Åshild Moen

Underveis: Åshild frisker opp Stavanger 2025

Stavanger 2025 har i høst hatt besøk av praksisstudent Åshild Moen. Hun har blitt godt kjent med jubileet, og har vært med å forme feiringen. –Åshild har bidratt langt utover forventningene, og har vært et friskt pust hos oss denne høsten, sier prosjektleder Lena Antonius.
Publisert : 12.01.2024

Gjennom høsten har teamet i Stavanger 2025 jobbet så hardt at det nærmest lukter svidd i gangene hos kommunen. Det er store og spennende arrangementer som planlegges i oppladningen til det store 900-årsjubileet, og dette semesteret har historiestudenten Åshild Moen vært i med på laget. Hennes friske blikk og tilnærming til feiringen har vist seg å komme godt med denne travle høsten.

-Det har vært ordentlig kjekt å ha Åshild med oss i denne perioden. Som ung student har hun et perspektiv vi setter stor pris på da hun taler godt for sine jevnaldrende, og utfordrer oss andre. 900-årsjubileet skal være en feiring for alle, og Åshild har bidratt med gode tanker om hvordan dette også favner ungdom og studenter, forteller prosjektleder Lena Antonius.

Studenttilværelsen møter arbeidslivet

Arbeidet med prosjektet er bredt og tverrfaglig – en tilnærming Åshild er godt kjent med fra universitetet.

-Jeg har fått god bruk for det jeg har lært gjennom bachelorgraden min i arbeidet med 2025. I dette prosjektet har vi hele 900 år med historie som vi må redigere ned til å passe tidsrammene og at det forteller noe om vårt opphav. Det har vært utrolig spennende å være med på å forme jubileet og se på hvilken identitet vi vil skape, forteller Åshild. 

Oppholdet hos Stavanger 2025 har vært Åshilds første møte med et arbeidsliv som er tett knyttet opp mot bacheloren hun tar på UiS. Kulturavdelingen i Stavanger kommune er en av flere virksomheter som har tatt imot studenter fra Institutt for kultur- og språkvitenskap dette semesteret. Målet med praksisordningen er at studentene skal få et innblikk i de mulighetene som finnes etter at man har fullført studiene i humanistiske fag. 

-Det er kjekt å kunne bidra til at studentene kan få bedre kjennskap til byens kulturliv, og at de kan opparbeide seg relevant erfaring og et nettverk når de om ikke så lenge skal ut i arbeidslivet. Universitet i Stavanger er en viktig samarbeidspartner for oss, og denne ordningen kommer alle til gode, sier prosjektrådgiver Stine Honoré fra Stavanger 2025.

-Jeg har fått brynet meg på mye forskjellige oppgaver under oppholdet mitt. Det jeg står igjen med nå er en stor motivasjon for fremtidig arbeid, gjerne innenfor noe lignende, og helst med et såpass hyggelig team, sier Åshild.

Stor jubileumsfeiring = store oppgaver

 Arbeidsukene har inkludert alt fra møter til konserter, søknadsbehandling og museumsbesøk. Åshild fikk også prøve seg som festivalmedarbeider under Kapittelfestivalen på Sølvberget.

-Det mest utfordrende har vært å ta plass med meninger og innspill – ikke fordi det ikke er rom for det, men fordi det tar tid å bygge opp selvtillit som student i en slik setting. Læringskurven har vært bratt, men på de månedene jeg hospiterte har jeg fått utrolig mye god erfaring, forteller Åshild.

Åshild inviter er alle unge i regionen til å bli med på bursdagsfeiringen!

Avslutning med Åshild
Avslutning med Åshild
Susanna Mathea Arsky

Inntrykkene og opplevelsene fra oppholdet har gitt mersmak og mersmak, og Åshild gleder seg til feiringen er i gang i 2025:

-Byens bursdag er en mulighet for alle til å samle seg rundt en felles eldre og nyere historie. Det gjelder studenter så mye som en historiker. Jeg har fått veldig stor respekt for Stavanger, og gleder meg til å dele alle de spennende begivenhetene som kommer til å skje med alle jeg kjenner, sier Åshild.

Oppholdet til Åshild avrundes med obligatorisk praksisrapport, og selvfølgelig også med velfortjent kake og feiring.

Visste du? Ullandhaug er et av tre satsningsområder tilknyttet jubileumsfeiringen. Området der UiS holder til er et symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå foran i omstillingen og det grønne skiftet vi står overfor. Les mer om dette her.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no
Rådgiver Stavanger 2025, Stine Honoré

Stine Honoré

prosjektrådgiver Stavanger 2025

Mobil:
906 38 492
E-post:
stine.honore@stavanger.kommune.no