1. Stavanger2025
 2. Nyheter
 3. Vi lyser ut stipend til masterstudenter!
Vi lyser ut masterstipender!

Vi lyser ut stipend til masterstudenter!

Studerer du til master, og ønsker å forske på og skrive om jubileumsrelatert tematikk? Gir Stavanger 2025 deg en idé til en masteroppgave? Nå kan du søke om å få kr 15 000 i jubileumsforskningsstipend!
Publisert : 05.09.2023

Jubileumsstipendet for masterstudenter!

I anledning Stavanger 2025 - Stavanger by, domkirke og bispedømmes 900-årsjubileum - inviterer Stavanger kommune forskertalenter på masternivå til å forske på og skrive om jubileumsfeiringen!

Det gis inntil fire stipender på kr 15 000 til studenter som begynner å skrive oppgavene sine i løpet av høsten 2023 eller våren 2024. Studenter fra alle fagfelt oppfordres til å søke, i utgangspunktet vil en student fra hvert fagfelt vil prioriteres. Studentene må være tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Rogaland.

Søknaden må bestå av:

 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
 • CV
 • Eksempel på tidligere akademisk arbeid (utdrag fra tidligere eksamensoppgave eller essay, opptil 2 sider)
 • Anbefaling fra veileder

Søknad med vedlegg sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no innen 27. oktober 2023. Merk e-posten med «Sak 23/33346 – Stavanger 2025 – Stipend til masterstudenter 2023».

Prosjektbeskrivelsen kan si noe om en eller flere av disse punktene:

 • Tema for oppgaven, og hvorfor dette er relevant for Stavanger 2025 - her kan det være lurt å lese om jubileet på denne nettsiden!
 • Hvordan masteroppgaven vil ta for seg kulturpolitiske satsningers virkning på medborgerskap og/eller inkludering, og forebygger utenforskap
 • Hvordan masteroppgaven vil ta for seg kulturpolitiske satsninger og dets virkninger for næringsliv, kulturliv og/eller turisme
 • Hvordan masteroppgaven vil ta for seg kulturpolitiske satsningers virkning på stedsutvikling, reisemålsutvikling og/eller byplanlegging
 • Har satsninger som Stavanger 2025 en positiv effekt for befolkningens tilhørighet og fellesskapsfølelse?

Søknadene vurderes av prosjektorganisasjonen for Stavanger 2025, i samarbeid med relevant fagpersonale. I vurderingen av prosjektene er det vektlagt:

 • Hvordan beskrivelsen tar for seg tematikk og problemstillinger som er relevante for målsetningene til Stavanger 2025, om å bygge identitet og tilhørighet, om å styrke stavangerregionens attraktivitet, og bidra til by- og regionsutvikling
 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og originalitet
 • Søkers formidlingsevne og tidligere oppnådde resultater

Studentene som mottar stipendet, blir en del av et tverrfaglig forskningsnettverk som har Stavanger 2025 som utgangspunkt. Nettverket vil få muligheter til å formidle funnene sine offentlig, og publisere artikler på Stavanger 2025 sine plattformer.

Mottakerne av stipendene annonseres i desember 2023.                        

Eksempler på problemstillinger kan være:

 • Hva slags identitetsformer er det Stavanger 2025 bidrar til å konstruere, og hvem faller utenfor?
 • Hva er kunstens rolle i Stavanger 2025, og hvilke kunstforståelser ligger til grunn for jubileumsarbeidet?
 • Hvilken rolle har kulturpolitiske satsninger som 2025 i samfunnsutviklingen, eller for byutvikling og byplanlegging?
 • Hvordan skiller 900-årsjubileet seg fra jubileumsfeiringene i 1925 og 1975, og hva kan det fortelle oss om samfunnsutviklingen?
 • Hvordan skiller Stavanger 2025 seg fra andre kulturpolitiske satsninger, som Europeiske kulturhovedstadsår eller andre jubileumsbyer?

Har du spørsmål, så er det bare å ta kontakt!

Kontaktinformasjon

Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no