1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Hva skjer?
Hva skjer?
Gå tilbake
Planverkstad på Fogn og Judaberg
Bli med på planverkstad om natur og friluftsliv! Me lurer på korleis du bruker naturen i Finnøy, og ønskjer tips til kva me må vere obs på når me no jobbar med ”den grøne delen” av kommuneplanen.
Vikevåg: Arealstrategi i Rennesøy
Oppdatert 15.10 kl. 15.55: Vi er fulltegnet og kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger nå. Veldig kjekt at så mange ville komme!
Treffpunkt Øyane
Velkommen til treffpunkt på innbyggertorget i Judaberg, hvor vi setter næringsutvikling på Rennesøy og Finnøy på agendaen. Denne ettermiddagen får du kloke ord om utviklingen av havbruksteknologi og næringsarealer på sjø og land.
Planprogrammet i kommunestyret
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel skal behandles i kommunestyret 16. november. Når politikerne vedtar planprogrammet, åpnes det for arealinnspill, med frist i midten av januar 2021.
Nå kan du gi arealinnspill
16. november 2020 godkjente kommunestyret planprogrammet, som gir rammer for det videre planarbeidet. Nå kan du komme med arealinnspill, og fristen er 15. januar 2021.
Digitalt folkemøte om Krossberg transformatorstasjon
I forbindelse med høringsprosessen for nye Krossberg transformatorstasjon arrangerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) digitalt folkemøte tirsdag 14. september kl. 19.00. Møtet er åpent for alle.
Arealstrategien til politisk behandling
16. september skal arealstrategien opp i utvalg for by- og samfunnsutvikling.
Arealstrategien i kommunalutvalget
21. september skal arealstrategien opp i kommunalutvalget.