1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Her er kommuneplan-kartet
Et utsnitt fra kommuneplankartet

Her er kommuneplan-kartet

På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet, og sammenligne det gamle plankartet med det nye som er på høring.
Publisert : 12.07.2022

En viktig del av kommuneplanen er selve kartet, som viser hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Hvor skal det kunne bygges boliger, og hvor skal det være næring og grøntområder? Hvor er det kulturminner eller naturkvaliteter som vi må ta hensyn til? Zoom ut, så du ser en større del av kommunen.

I tillegg til hovedkartet er det flere temakart som hører til kommuneplanen. Her finner du blant annet kart for sykkel, turveier, gange og kollektivtrafikk. Det er også et temakart for naturmangfold som viser viktige naturområder. 

Klikk deg inn på temakartene, velg "Kartlag". I menyen velger du kartlaget du vil se.

Sammenlign gammelt og nytt kart

På kartet nedenfor kan du dra markøren og sammenligne det gamle plankartet (til venstre) med det nye forslaget som er på høring (til høyre). Åpne i et eget vindu her

Obs, før-og-etter-kartet viser kun «formålsflater», altså hva områdene kan brukes til. Gul farge betyr bolig, lilla er næring, rødt er tjenesteyting (skoler, sykehjem, barnehager, kirker), lilla er gravlunder, brunt er sentrumssone, blått er sjø og grønt er landbruk eller grøntområde. For å se alle lag, sjekk fullversjonskartet

Her er forklaring av alle kodene

Se hele kartet med alle kartlag

Kartet nedenfor inneholder hele hovedkartet for kommuneplanen, med hensynssoner og linjer (for eksempel markagrense eller samferdselslinjer).

Hensynssoner er for eksempel kulturmiljøer som ligger skravert over Trehusbyen, eller båndlegging som ligger over områder med kulturminner. Du kan slå av og på de ulike kartlagene i menyen til høyre. Åpne kartet i et eget vindu

 

Temakartene viser andre kartlag, som sykkel, turveier, gange, kollektivtrafikk og viktige naturområder med mer. 

Klikk deg inn på temakartene, velg "Kartlag". I menyen velger du kartlaget du vil se.

Gi innspill til kommuneplanen
Slik gir du innspill 
Her finner du alle plandokumentene.