1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting

Nyhetsutlisting

Endringer i bestemmelser om miljøprogram og uteromskrav
Bystyret har vedtatt noen endringer i kommuneplanbestemmelsene om miljøprogram og uteromskrav. Disse trer i kraft fra 1. juni.
Tilleggshøring til 18. desember 2023
Høringen gjelder endringer i bestemmelser og retningslinjer om uteromskrav i bysone A og B, og endret innslagspunkt for krav om miljøprogram. Høringsperioden er fra 3. november til 18. desember 2023. Vi holder informasjonsmøte tirsdag 5. desember 2023 kl. 15–17 i Olav Kyrres gate 23.
Ny kommuneplan vedtatt
Kommunestyret i Stavanger vedtok kommuneplanens arealdel 19. juni. Den handler om hvordan vi skal utvikle arealene de neste årene.
Sluttbehandling av planen
En omfattende planprosess nærmer seg slutten! I juni kommer kommuneplanens arealdel til endelig politisk behandling.
Takk for alle innspillene til kommuneplanen
Det kom inn ca. 200 innspill under hovedhøringen og tilleggshøringen av kommuneplanens arealdel. Her kan du laste ned innspillene. Endelig sluttbehandling av planen blir i juni 2023.
Ny kraftledning til Finnøy og Nordbø
17. januar kl. 19–21 er det folkemøte i Fleirbrukshallen på Judaberg, om at Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune.
Tilleggshøring til 6. januar 2023
Noen justeringer i kommuneplanens arealdel er nå på tilleggshøring. Det dreier seg bl.a. om skinnegående bane til Ullandhaug, hytter på Finnøy og muligheter for handel i Kvernevik og Hundvåg.
Nå kan du si din mening om kommuneplanen
Hvordan skal vi utvikle Stavanger på en bærekraftig måte de neste 15 årene, og hvordan skal vi ta vare på landbruksjord, friområder og natur? Kommuneplanens arealdel handler om nettopp dette, og nå kan du si din mening. Planen er på høring fram til 16. september.
Arkitekturstrategien
Den nye strategien for arkitektur og byforming skal bidra til økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom.
Her er kommuneplan-kartet
På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene.
Side 1 av 4
Eldre artikler