1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
Nyhetsutlisting
Kommunen tar bærekraftig byutvikling på alvor
Stavanger kommune i mange år har hatt en målrettet politikk med et utbyggingsmønster som legger til rette for et kortreist hverdagsliv og en bærekraftig byutvikling.
Kommunen tar bærekraftig byutvikling på alvor
Stavanger kommune i mange år har hatt en målrettet politikk med et utbyggingsmønster som legger til rette for et kortreist hverdagsliv og en bærekraftig byutvikling.
Hva er det som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?
Over 2000 av dere har svart på spørreundersøkelsen vår om gode nærmiljøer! Det er fortsatt anledning til å svare.
Bli med i diskusjonen!
Kommuneplanen skal blant annet legge til rette for gode nærområder. Nå kan du være med i diskusjonen, og si din mening inne på vår nye medvirkningsportal www.viutviklerstavanger.no
Hei, du som sitter i kommunedelsutvalg!
I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi gjerne vite mer om hva folk tenker om utendørsområdene i nærmiljøene sine. Vi håper dere som er lokalpolitikere i kommunedelsutvalg – eller er oppnevnt i råd – vil samarbeide med oss om dette.  
Vi vil gjerne høre fra deg!
Har du innspill eller spørsmål til arbeidet med arealdelen? Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med kommuneplanen.
Har du arealinnspill?
Fristen for arealinnspill gikk ut 15. januar 2021.
Planverksted i Vikevåg
Næringsliv, boligutvikling, stedsutvikling, mobilitet og grøntområder sto på agendaen på innbyggertorget i Vikevåg 15. oktober 2020.
Grønn plan på Fogn og Judaberg
29. september var arbeidsgruppe for Grønn plan (delprosjekt 3) på besøk i Finnøy kommunedel. Målet var å bli bedre kjent med de grønne områdene og med innbyggernes ønsker og behov.
Hvilke innspill kom inn til planprogrammet?
Planprogrammet til kommuneplanens arealdel var på høring i mai-juni 2020.  Her kan du lese alle innspillene som kom inn.
Side 1 av 2
Eldre artikler