1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
Nyhetsutlisting
Nå kan du si din mening om kommuneplanen
Hvordan skal vi utvikle Stavanger på en bærekraftig måte de neste 15 årene, og hvordan skal vi ta vare på landbruksjord, friområder og natur? Kommuneplanens arealdel handler om nettopp dette, og nå kan du si din mening. Planen er på høring fram til 16. september.
Arkitekturstrategien
Den nye strategien for arkitektur og byforming skal bidra til økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom. Nå kan du si din mening!
Her er kommuneplan-kartet
På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene. Du kan også sammenligne det nåværende kommuneplankartet med det nye forslaget.
Her er alle plandokumentene
Her finner du planbeskrivelsen, plangrunnlaget og rapportene som til sammen utgjør forslaget til kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien kort fortalt
Kommuneplanen legger opp til at bruken av landområdene skal bidra til at vi oppnår den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. Arealstrategien viser vei.
Kommuneplan for begynnere
Hva er egentlig en kommuneplan, og betyr det noe for deg og ditt liv? Her svarer vi på ting du kanskje lurer på.
Slik kan du si din mening
Kommuneplanens arealdel var på høring mellom 1. juli og 16. september. Tusen takk for alle innspillene som er kommet inn!
Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling
Nå nærmer det seg høring av kommuneplanens arealdel, som legger føringer for hvordan Stavanger skal utvikle arealene i årene framover. Planen legges fram for politikerne i mai og juni.
Ny kommuneplan tar form
Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur.
Politisk verksted om arkitekturpolitikk
Hvilke kvaliteter ved Stavanger har betydning for arkitekturpolitikken, og hvordan kan kommunen være et forbilde innenfor arkitekturpolitikken?
Side 1 av 3
Eldre artikler