1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
Nyhetsutlisting
Her er arealstrategien
Kommuneplanen legger opp til at bruken av landområdene skal bidra til at vi oppnår den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. Arealstrategien viser vei.
Kommuneplan for begynnere
Hva er egentlig en kommuneplan, og betyr det noe for deg og ditt liv? Her svarer vi på ting du kanskje lurer på.
Slik gir du innspill
Kommuneplanens arealdel er på høring mellom 1. juli og 16. september, og vi vil veldig gjerne ha synspunkter på planforslaget! Du kan si din mening på e-post, som brev eller via skjemaet her på nettsiden.
Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling
Nå nærmer det seg høring av kommuneplanens arealdel, som legger føringer for hvordan Stavanger skal utvikle arealene i årene framover. Planen legges fram for politikerne i mai og juni.
Ny kommuneplan tar form
Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur.
Politisk verksted om arkitekturpolitikk
Hvilke kvaliteter ved Stavanger har betydning for arkitekturpolitikken, og hvordan kan kommunen være et forbilde innenfor arkitekturpolitikken?
Arealinnspillene er grovsortert
Det kom inn mange innspill om arealendringer til kommuneplanprosessen. Nå er det tatt stilling til hvilke innspill som skal vurderes i den videre planprosessen.
2000 meninger om nærmiljøet
Hvordan bruker folk nærmiljøet sitt, og hva skiller Hinna fra Rennesøy, og Madla fra Hundvåg? Nå har over 2000 innbyggere sagt sin mening.
Arealstrategien
Arealstrategien, som viser hvordan kommunen vil utvikle arealene fremover, var oppe i utvalg for by- og samfunnsutvikling 16. september og i kommunalutvalget 21. september 2021.
Kommunen tar bærekraftig byutvikling på alvor
Stavanger kommune i mange år har hatt en målrettet politikk med et utbyggingsmønster som legger til rette for et kortreist hverdagsliv og en bærekraftig byutvikling.
Side 1 av 3
Eldre artikler