1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting

Nyhetsutlisting

Takk for alle innspillene til kommuneplanen
Det kom inn ca. 200 innspill under hovedhøringen og tilleggshøringen av kommuneplanens arealdel. Her kan du laste ned innspillene. Endelig sluttbehandling av planen blir i juni 2023.
Ny kraftledning til Finnøy og Nordbø
17. januar kl. 19–21 er det folkemøte i Fleirbrukshallen på Judaberg, om at Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune.
Tilleggshøring til 6. januar 2023
Noen justeringer i kommuneplanens arealdel er nå på tilleggshøring. Det dreier seg bl.a. om skinnegående bane til Ullandhaug, hytter på Finnøy og muligheter for handel i Kvernevik og Hundvåg.
Nå kan du si din mening om kommuneplanen
Hvordan skal vi utvikle Stavanger på en bærekraftig måte de neste 15 årene, og hvordan skal vi ta vare på landbruksjord, friområder og natur? Kommuneplanens arealdel handler om nettopp dette, og nå kan du si din mening. Planen er på høring fram til 16. september.
Arkitekturstrategien
Den nye strategien for arkitektur og byforming skal bidra til økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom. Nå kan du si din mening!
Her er kommuneplan-kartet
På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene. Du kan også sammenligne det nåværende kommuneplankartet med det nye forslaget.
Her er alle plandokumentene
Her finner du planbeskrivelsen, plangrunnlaget og rapportene som til sammen utgjør forslaget til kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien kort fortalt
Kommuneplanen legger opp til at bruken av landområdene skal bidra til at vi oppnår den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. Arealstrategien viser vei.
Kommuneplan for begynnere
Hva er egentlig en kommuneplan, og betyr det noe for deg og ditt liv? Her svarer vi på ting du kanskje lurer på.
Slik kan du si din mening
Kommuneplanens arealdel var på høring mellom 1. juli og 16. september. Tusen takk for alle innspillene som er kommet inn!
Side 1 av 3
Eldre artikler