Avstemming i kommunestyret. Skjermbilde fra kommune-tv.

Ny kommuneplan vedtatt

Kommunestyret i Stavanger vedtok kommuneplanens arealdel 19. juni. Den handler om hvordan vi skal utvikle arealene de neste årene.
Publisert : 20.06.2023

– Det er nå vi bygger kommunen vår for framtiden, når vi vedtar hvordan innbyggerne og næringslivet – sammen med kommunen – skal utvikle, men også bevare, kommunen vår de neste årene. Store økonomiske interesser står på spill, men også viktige samfunnsinteresser, sa ordfører Kari Nessa Nordtun i innledningen til behandlingen i kommunestyret.

– Denne planen skal sikre den urbane byutviklingen, samtidig som den bygger opp under målene til Stavanger om å være den grønne spydspissen og regionale motoren. Den nye arealdelen har en svært veldig tydelig grønn og klimavennlig profil, der landbruksjord, naturverdier og landskap sikres bedre.  

Du kan se opptak av debatten her i kommune-tv.
(trykk på sak 55/23 i høyremenyen)

To innsigelser

Kommunestyret har egengodkjent kommuneplanen med unntak av to innsigelser som vil bli avgjort i kommunal- og distriktdepartementet. Den ene gjelder arealendring fra offentlige formål til boligformål på Ullandhaug der det var mekling med Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune i april. Den siste innsigelsen gjelder muligheter for handel og service øst for fylkesveien ved Kvernevik lokalsenter. Denne går først til mekling lokalt etter sommerferien, og så sannsynligvis videre til endelig avklaring i departementet.

Plankartet og plandokumentene justeres nå i tråd med vedtaket i kommunestyret og oppdaterte dokumenter vil bli lagt på planens nettside.

– Vi eier kommuneplanen sammen 

Kommuneplanen er en langsiktig plan for framtida og handler om hvordan vi skal utvikle arealene i Stavanger de neste årene. Politikerne og administrasjonen i kommunen har jobbet fram planen de siste tre årene, etter medvirkning og innspill fra innbyggere, næringsaktører og offentlige instanser. 

– Planprosessen, der temaer diskuteres og meninger brytes, er viktig for lokaldemokratiet og nærmiljøene våre, sier prosjektleder for planarbeidet Linda Christine Olsen, som ønsker å takke alle som har gitt innspill til kommuneplanens arealdel og delprosjektenes arbeider – både innbyggere, politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen og andre virksomheter.

– Kommuneplanen må vi eie sammen, fordi den handler om hvordan vi skal utvikle kommunen vår slik at det blir godt å leve her både for oss som bor her nå, og for generasjonene som kommer etter oss.

Les mer på nettsiden til kommuneplanens arealdel 

Vi har laget en kortversjon som du finner her.