1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Her er alle plandokumentene
Bilde over alle forsidene til planene og strategiene og rapportene som hører inn under kommuneplanens arealdel.

Her er alle plandokumentene

Her finner du planbeskrivelsen, plangrunnlaget og rapportene som til sammen utgjør forslaget til kommuneplanens arealdel.
Publisert : 01.07.2022

Disse dokumentene kan du sende merknader/innspill til:

Rapporter og kunnskapsgrunnlag:

tre delprosjekter


Kommuneplanens arealdel er bygd opp rundt tre delprosjekter: Bolig- og byutvikling, transport og mobilitet og Grønn plan.


Slik kan du si din mening

Høringsfristen er 16. september 2022. Slik sender du inn merknader til planutkastet.

Du kan komme og diskutere planforslaget med oss i månedsskiftet august/september. Se sted og datoer her.