Takk for innspillene!
Kommuneplanens arealdel var på høring fram til 16. september, og nå jobber vi med å gå gjennom alle innspillene.
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Transport- og mobilitetsstrategi

Vi vil at folk skal bevege seg mer! Det nye arealdelen skal blant annet bidra til at det blir lettere å komme seg rundt uten bil.