Kommuneplanens arealdel (KPA)

Hvor skal vi bygge og bo? Hvor skal det være næring, handel og grøntområder, og hvordan skal vi komme oss rundt omkring? Kommuneplanens arealdel handler om alt dette. Den kommer på høring sommeren 2022!
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Hvilke innspill kom inn til planprogrammet?

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel var på høring i mai-juni 2020.  Her kan du sjekke alle innspillene som kom inn.

Hvordan skal vi ta vare på det grønne?

Når byen vokser og vi bygger og bor tettere, er det enda viktigere å ta vare på det grønne! Den nye arealdelen skal sikre sammenhengende grøntdrag og et rikt biologisk mangfold.

Transport og mobilitet

Vi vil at folk skal bevege seg mer! Det nye arealdelen skal blant annet bidra til at det blir lettere å komme seg rundt uten bil.