Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel (KPA) handler om hvordan vi skal utvikle Stavanger de neste årene, og ta vare på jord og natur.