Ny kommuneplan på vei!
Kommuneplanens arealdel handler om hvordan vi skal utvikle Stavanger de neste årene, og ta vare på jord og natur.
Det nye byrommet ved IDDIS-museet i Gamle Stavanger

Stavanger får en egen arkitekturstrategi

Stavanger kommune har laget et utkast til en strategi for arkitektur og byforming, som inngår som del av høringsforslaget til kommuneplanens arealdel.

Transport- og mobilitetsstrategi

Vi vil at folk skal bevege seg mer! Det nye arealdelen skal blant annet bidra til at det blir lettere å komme seg rundt uten bil.

Ny temaplan for det grønne

Hvordan skal vi sikre sammenhengende grøntdrag og et rikt biologisk mangfold?