1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Takk for alle innspillene til kommuneplanen
Bilde av stavanger sentrum til venstre, og øylandskap til høyre

Takk for alle innspillene til kommuneplanen

Det kom inn ca. 200 innspill under hovedhøringen og tilleggshøringen av kommuneplanens arealdel. Her kan du laste ned innspillene. Endelig sluttbehandling av planen blir i juni 2023.
Publisert : 02.02.2023

Planforslaget var på hovedhøring mellom 1. juli og 16. september 2022, og på tilleggshøring fra 11. november til 6. januar 2023.

Etter det har vi jobbet med å sette oss inn i alle innspillene, sortere dem og vurdere hva som bør endres i plandokumentene. 

Her er innspillene som kom inn:

Her er innspillene fra statlige, regionale og lokale myndigheter

Her er innspillene fra næringsliv, regionale og kommunale foretak

Her er innspillene fra råd og politiske utvalg

Her er innspillene fra lag og organisasjoner

Her er innspillene fra privatpersoner

Politisk sak i februar

En politisk sak om høringsinnspill og innsigelser til planforslaget og delprosjektene blir behandlet i utvalg for by- og sammfunnsplanlegging 9. februar 2023 og i kommunalutvalget 14. februar 2023.

Vi har planer om å legge samlet plan til politisk sluttbehandling før sommerferien 2023.

Tidslinje for arbeidet med kommuneplanen: Startet opp i april 2020, politisk førstegangsbehandling våren 2022, høring sommer 2022 og tilleggshøring desember/januar 2023. Forventes vedtatt i juni 2023.