1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Sluttbehandling av planen

Sluttbehandling av planen

En omfattende planprosess nærmer seg slutten! I juni kommer kommuneplanens arealdel til endelig politisk behandling.
Publisert : 31.05.2023

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal opp i utvalg for by- og samfunnsplanlegging 8. juni, kommunalutvalget 13. juni og til slutt i kommunestyret 19. juni. 

Her er alle plandokumentene, justert etter høringen.

Saksfremlegg og plandokumenter publiseres også på disse lenkene i forkant av møtene: