1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Ny kraftledning til Finnøy og Nordbø
Kart over Ryfylke med markering av hvor ny kraftledning skal gå

Ny kraftledning til Finnøy og Nordbø

17. januar kl. 19–21 er det folkemøte i Fleirbrukshallen på Judaberg, om at Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune.
Publisert : 13.01.2023

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. Kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. 

Meldingen er på høring nå, og tirsdag 17. januar kl. 19–21 arrangeres det folkemøte på Finnøy, i Fleirbrukshallen på Judaberg.

Den planlagte 132 kV-kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i strømnettet. 

Lnett melder at det i dag er lite ledig kapasitet i strømnettet i dette området, og et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser. 

Les mer og se kart over hvor kraftledningen er planlagt