1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting

Nyhetsutlisting

Her er kommuneplan-kartet
På denne siden kan du se nærmere på kommuneplankartet og temakartene.
Her er alle plandokumentene
Her finner du planbeskrivelsen, strategiene og de andre dokumentene som hører inn under kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien kort fortalt
Kommuneplanen legger opp til at bruken av landområdene skal bidra til at vi oppnår den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. Arealstrategien viser vei.
Kommuneplan for begynnere
Hva er egentlig en kommuneplan, og betyr det noe for deg og ditt liv? Her svarer vi på ting du kanskje lurer på.
Slik kan du si din mening
Kommuneplanens arealdel var på høring mellom 1. juli og 16. september. Tusen takk for alle innspillene som er kommet inn!
Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling
Nå nærmer det seg høring av kommuneplanens arealdel, som legger føringer for hvordan Stavanger skal utvikle arealene i årene framover. Planen legges fram for politikerne i mai og juni.
Ny kommuneplan tar form
Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur.
Politisk verksted om arkitekturpolitikk
Hvilke kvaliteter ved Stavanger har betydning for arkitekturpolitikken, og hvordan kan kommunen være et forbilde innenfor arkitekturpolitikken?
Arealinnspillene er grovsortert
Det kom inn mange innspill om arealendringer til kommuneplanprosessen. Nå er det tatt stilling til hvilke innspill som skal vurderes i den videre planprosessen.
2000 meninger om nærmiljøet
Hvordan bruker folk nærmiljøet sitt, og hva skiller Hinna fra Rennesøy, og Madla fra Hundvåg? Nå har over 2000 innbyggere sagt sin mening.
Side 2 av 4
Nyere artikler Eldre artikler