1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
Nyhetsutlisting
Hvilke innspill kom inn til planprogrammet?
Planprogrammet til kommuneplanens arealdel var på høring i mai-juni 2020.  Her kan du lese alle innspillene som kom inn.
Møte med næringsliv på Judaberg
19. august var me på Judaberg og snakka med representantar frå næringsliv, grendalag, bondelag, frivilligsentral og turlag.
Næringsutvikling
Transport og mobilitet
Delprosjekt grønnstruktur
Side 2 av 2
Nyere artikler