1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
Nyhetsutlisting
Arealinnspillene er grovsortert
Det kom inn mange innspill om arealendringer til kommuneplanprosessen. Nå er det tatt stilling til hvilke innspill som skal vurderes i den videre planprosessen.
2000 meninger om nærmiljøet
Hvordan bruker folk nærmiljøet sitt, og hva skiller Hinna fra Rennesøy, og Madla fra Hundvåg? Nå har over 2000 innbyggere sagt sin mening.
Arealstrategien
Arealstrategien, som viser hvordan kommunen vil utvikle arealene fremover, var oppe i utvalg for by- og samfunnsutvikling 16. september og i kommunalutvalget 21. september 2021.
Kommunen tar bærekraftig byutvikling på alvor
Stavanger kommune i mange år har hatt en målrettet politikk med et utbyggingsmønster som legger til rette for et kortreist hverdagsliv og en bærekraftig byutvikling.
Kommunen tar bærekraftig byutvikling på alvor
Stavanger kommune i mange år har hatt en målrettet politikk med et utbyggingsmønster som legger til rette for et kortreist hverdagsliv og en bærekraftig byutvikling.
Hva er det som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?
Over 2000 av dere har svart på spørreundersøkelsen vår om gode nærmiljøer! Tusen takk til kommunedelsutvalgene som har hjulpet oss med å få inn svar.
Bli med i diskusjonen!
Kommuneplanen skal blant annet legge til rette for gode nærområder. Nå kan du være med i diskusjonen, og si din mening inne på vår nye medvirkningsportal www.viutviklerstavanger.no
Hei, du som sitter i kommunedelsutvalg!
I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi gjerne vite mer om hva folk tenker om utendørsområdene i nærmiljøene sine. Vi håper dere som er lokalpolitikere i kommunedelsutvalg – eller er oppnevnt i råd – vil samarbeide med oss om dette.  
Vi vil gjerne høre fra deg!
Har du innspill eller spørsmål til arbeidet med arealdelen? Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med kommuneplanen.
Har du arealinnspill?
Fristen for arealinnspill gikk ut 15. januar 2021.
Side 2 av 3
Nyere artikler Eldre artikler