1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Ny kommuneplan tar form
Flyfoto bybrua hele Stavanger, jpg

Ny kommuneplan tar form

Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur.
Publisert : 09.05.2022

Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealene skal brukes og steder utvikles for å realisere målene i samfunnsdelen. 

Ny kommuneplan bygges rundt arealstrategien, og vinteren 2022 ble hovedinnretningen på ny arealdel drøftet i en egen sak til politikerne.

Arealstrategien oversetter målene etablert høsten 2021 og drøftet politisk. Saken varsler en plan med klar grønn og klimavennlig profil, med blant annet sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur.

Her kan du lese saken som var oppe i kommunalutvalget i februar 2022.