1. Stavangers kulturmiljøplan
  2. Lokalhistorien i korte trekk

Lokalhistorien i korte trekk

Gammelt flyfoto av Utstein

Mennesker har bodd i området i flere tusen år, og formet omgivelsene våre. Det er de siste par hundre årenes Stavanger-beboere som har satt mest preg på Stavanger slik vi kjenner det i dag. Litt kunnskap om generasjonene før oss kan gjøre oss i stand til å forstå mer av det vi ser omkring oss, og fylle omgivelsene med innhold som gir dybde i opplevelsen av Stavanger.