1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Oppdatert : 02.02.2024

Om rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud til voksne som med milde til moderate psykiske helseutfordringer. Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med oppfølgingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. Oppfølgingen består fortrinnsvis av kurs eller veiledet selvhjelp. 

Tilbudet passer hvis:

  • Du har nyoppståtte lette til moderate psykiske helseplager

Tilbudet passer ikke hvis:

  • Du har behov for akutt helsehjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116 117.
  • Du befinner seg i en livskrise. Ta kontakt med Psykiatrisk sykepleier eller Ambulant Akutteam (DPS)
  • Du har sammensatte og/eller mer alvorlige psykiske helseutfordringer. Det kan f. eks være psykose, rusproblematikk, personlighetsforstyrrelse, traumeproblematikk eller utviklingsforstyrrelser. Hvis dette er tilfelle, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din.
  • Du er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Du allerede mottar kommunale tjenester for psykiske helseutfordringer.

Andre tilbud:

Les mer om tilbudet og hvordan du tar kontakt

I Stavanger kommune er ikke rask psykisk helsehjelp en egen tjeneste, men en del av Friskliv og mestring. Dette gjør vi for å kunne tilby deg en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging tilpasset dine behov. 

Trykk her for å lese mer om Friskliv og mestring og hvordan du tar kontakt.