1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Vårt helsetilbud

Helsetilbudet på Helsehuset

Oppdatert : 30.09.2022
Kort fortalt
Helsehuset har tilbud til innbyggere som ønsker å ta bedre vare på egen helse. Tilbudet innebærer hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring av lette til moderate fysiske og psykiske helseplager.

Om tilbudene på Helsehuset

Helsehuset har en rekke ulike helsetilbud. Klikk deg inn på lenkene under for å lese mer om de ulike tilbudene. 

Journalføring og innsyn

De fleste av tilbudene på Helsehuset defineres som helsehjelp og har derfor dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det betyr at vi fører journal på oppfølgingen. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.