1. KlimaStavanger
  2. Grønn transport
  3. Lading av elbil i Stavanger
Ladekontakt plugget i elbil

Lading av elbil i Stavanger

Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig. På denne siden finner du også råd til borettslag og sameier om lading av elbil. Kommunen jobber med å utvikle lademuligheter for de som ikke kan lade på egen tomt.

Oppdatert : 19.04.2022

Lade elbil på egen tomt

Dersom du har egen privat plass for bilen og lader den på egen tomt, er det ingen kommunale restriksjoner for dette.

Du finner informasjon om godkjent og sikker lading av elbil på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Lading ute i gata

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau på offentlig grunn, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

  • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
  • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
  • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å sette opp sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da ville du lagt beslag på offentlig areal til parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Kommunen jobber med prosjekter for å forbedre lademulighetene for elbileiere som ikke kan lade på egen grunn. Se nedenfor om stolpelading.

Stolpelading i boligsoner

Her kan du lade bilen mens du parkerer:

  • I Olav Kyrres gate, nær Olavskleivå. Her er det tre ladere. En av dem er forbeholdt biler i en bildelingsordning.
  • I Kyviks vei på Storhaug, ved kirkegården. Her er det seks ladere. 

Hvordan bruker du stolpeladingen?

Du må ha med egen ladekabel. Parkeringsavgift og lading betaler du med Easy Park-appen. Alle som har elbil eller ladbar hybridbil kan bruke ladestasjonene.

Hva koster det, og hvor lenge kan jeg parkere der?

Du betaler 18 kroner pr. time for parkering og lading. Dette gjelder fra mandag til fredag fra klokken 8 til 18, og lørdag fra klokken 8 til 16. I dette tidsrommet kan du parkere i opptil to timer. Resten av døgnet har du lov å parkere så lenge du lader. Prisen er da 8 kroner pr. time.

Hvorfor har kommunen dette prosjektet?

Stavanger kommune har satt i gang dette prøveprosjektet for at beboerne uten biloppstillingsplass skal kunne lade elbiler på en sikker og lovlig måte. Prosjektet får støtte fra staten, og det skal bli evaluert etter omtrent ett år.

Kommunen samarbeider med Lyse AS om prosjektet. Ladingen skjer fra ladebokser ved stolpene, men på sikt skal strømmen til lading bli hentet fra selve lyktestolpene i gata.

Elbil i borettslag og sameier

Bor du i et borettslag eller et sameie som ikke har etablert lading i parkeringsanlegget eller på parkeringsplassen?

Her er noen generelle råd.

Tilrettelegging av infrastruktur

Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør anlegget legges til rette slik at alle boenhetene etter hvert kan få tilgang til lading. Laderne bør være av samme type for å hindre at strømnettet blir overbelastet.

Fordeling av utgifter 

Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter. De blir til vanlig delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk.

Brannfare ved elbil-lading

Hvis bileierne bruker godkjente ladere, er det ikke større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler, ifølge DSB.

Krav til periodisk sjekk av ladesystem

Borettslag og sameier må følge Forskrift om internkontroll. Det betyr at de skal ha rutiner for ukentlig sjekk av ladeanlegg som borettslaget/sameiet eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel vaktmesteren gjøre. En godkjent el-kontrollør må kontrollere ladeanlegget årlig.

Offentlige parkeringsplasser med lading

Stavanger parkering har etablert ladestasjoner for elbil og ladbar hybridbil i alle parkeringshusene sine unntatt P-Posten.

Ved Samshuset ved Sven Oftedalsplass på Storhaug er det 16 ladepunkter som kan brukes av alle. Innkjøring fra Erichstrupsgate. 

Appen LadeNå! gir oversikt over ladestasjoner i hele Norge. Du finner den der du pleier å hente apper.

Hurtigladestasjoner og ladebrikker

Her finner du viktig informasjon:
Elbil.no: Oversikt over hurtigladestasjoner og informasjon om ladebrikker

Strategi for etablering av ladeinfrastruktur

Stavanger kommune har laget Ladestrategi for Stavanger kommune 2022-2026.

Formålet er å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy. Da er tilstrekkelig tilgang på elbil-lading viktig. Elbilen skal i hovedsak lades når den står parkert i lengre perioder, for eksempel ved boligen eller ved arbeidsplassen.

I tillegg til hjemmelading kan det være behov for ladepunkter på steder som arbeidsplasser, i sentrum og ved kjøpesentre.  For de lengre bilturene er det behov for hurtigladepunkter langs riksveiene.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no