1. KlimaStavanger
  2. Grønn transport
  3. Lading av elbil i Stavanger
Ladekontakt plugget i elbil

Lading av elbil i Stavanger

Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig. På denne siden finner du også kart over ladestasjoner i Stavanger.

Oppdatert : 24.01.2023

 Privat ladekabel over fortau

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

  • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
  • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
  • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å sette opp sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da legger du beslag på offentlig areal til parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Kommunen jobber med prosjekter for å forbedre lademulighetene for elbileiere som ikke kan lade på egen grunn.

Offentlige parkeringsplasser med lading

Det finnes flere offentlige ladestasjoner i Stavanger. På www.elbil.no finner du oppdaterte kart over hurtigladere og normalladere i byen. 

 

Stavanger parkering: Info om elbilparkering i p-hus, ladepunkter på gateplan og parkeringsavgift.

Nye ladestasjoner i Stavanger

Det er fler og fler som kjører elbil på veiene. Nå jobber vi med å etablere flere offentlige ladestasjoner spesielt i bydelene Storhaug, Våland og Eiganes/Vestre Platå.

Lade elbil på egen tomt

Dersom du har egen privat plass for bilen og lader den på egen tomt, er det ingen kommunale restriksjoner for dette.

Du finner informasjon om godkjent og sikker lading av elbil på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etablering av ladere i borettslag og sameier

Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør anlegget legges til rette slik at alle boenhetene etter hvert kan få tilgang til lading. Laderne bør være av samme type for å hindre at strømnettet blir overbelastet.

Fordeling av utgifter 

Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter. De blir til vanlig delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk.

Brannfare ved elbil-lading

Hvis bileierne bruker godkjente ladere, er det ikke større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler, ifølge DSB.

Krav til periodisk sjekk av ladesystem

Borettslag og sameier må følge Forskrift om internkontroll. Det betyr at de skal ha rutiner for ukentlig sjekk av ladeanlegg som borettslaget/sameiet eier og er allment tilgjengelig. Dette kan for eksempel vaktmesteren gjøre. En godkjent el-kontrollør må kontrollere ladeanlegget årlig. Om laderen eies av den enkelte beboer, vil beboeren være ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no