1. Klimastavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. Svar på støtteordning
To barn sitter på en el-lastesykkel

Får du støtte til elsykkel?

I disse dager får de om lag 2400 siddisene som søkte om støtte til kjøp av el-lastesykkel eller elsykkel svaret de har ventet på: Får jeg støtte eller ikke?
Publisert : 17.06.2024
Av : Eirik Skagen, kommunikasjonsavdelingen

– Vi sender ut svar til alle som søkte i løpet av denne uken, sier Imme Dirks Eskeland, prosjektleder for støtteordningen. 

3. mai gikk fristen for å søke om støtte til kjøp av elsykkel og el-lastesykkel ut. Da hadde Stavanger kommune mottatt snaue 2000 søknader til elsykler og drøye 400 søknader til el-lastesykler. 

To barn sitter på en el-lastesykkel

– Det har vært en populær støtteordning. Til sammen vil 680 personer få tilsagn om støtte til elsykkel, og 160 får tilsagn om støtte til el-lastesykler, hvorav vel 20 bedrifter, forteller Dirks Eskeland. 

Ny mulighet for de som får avslag? 

Kommunen fikk inn en del flere søknader enn det var satt av budsjettmidler til. Derfor måtte det loddtrekning til for å avgjøre hvem som får støtte. Klima- og miljøsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, ser nå om det er muligheter for å være enda mer gavmild. 

Vi undersøker muligheten for å utvide den økonomiske rammen for denne søknadsrunden. Men det må i så fall vedtas politisk. Vi forventer at det blir avklart i løpet av juni. 

– Dersom rammen blir utvidet, vil vi kunne gi støtte til flere. Det vil i så fall bety at de som får avslag denne uken, vil få en ny mulighet senere. Dette vil vi informere om på nettsidene våre for støtteordningen for elsykkel og el-lastesykkel, i tillegg vil de det gjelder bli kontaktet av oss, sier Nilsen Aalhus.  

Flere må velge sykkel framfor bil 

Tallene i den ferske årsrapporten for klima og miljø viser at det var færre sykler på veiene i Stavanger i 2023.

Kommunen har høye ambisjoner på klima- og miljøområdet og støtteordningen for el-sykler og el-lastesykler skal bidra til at flere velger å la bilen stå. 

– Vi ønsker å tilrettelegge for at flere kan velge sykkel som transportmiddel. Utslipp fra veitrafikk utgjør en stor andel av Stavangers klimagassutslipp, og hvis vi skal nå våre klimamål, må flere velge sykkel framfor bil, avslutter Nilsen Aalhus. 

Her finner du tips til hvordan du kan bli grønnere!