Energityven belaster miljøet 🦹

Bruker du energien effektivt og reduserer der du kan, slipper du besøk av energityvene. Energityvene er små handlinger vi gjør i løpet av en dag som sløser energien bort.

♻️ Norge bruker strøm i hovedsak fra fornybare energikilder, og dette er kjempe bra! Det vil da bli mindre forurensning og energikildene blir ikke brukt opp.

💸 Vi har tilgang på fornybare energikilder, men det betyr ikke at vi kan sløse energien bort. De høye strømprisene har gjort flere bevisste på eget bruk. Sjekk ut videoen for ulike ting man kan gjøre for å redusere energiforbruket hjemme.

⚡️ Energikildene olje, gass og kull står for 3/4 av verdens energiproduksjon og er hovedproblemet bak klimatrusselen verden står overfor. Dette er energikilder som tar slutt og som forurenser miljøet med utslipp av mye CO2.

Bruk energien slik at vi dekker vårt behov og skaper en bærekraftig utvikling. 

Visste du at rundt 60 prosent av energiforbruket vårt hjemme går til oppvarming? Og at den sunneste innetemperaturen er mellom 18 og 22 grader? 

🔥 Har du det for varmt blir også inneklimaet dårligere, lufta blir tørr og du får større avdamping av gasser fra innredning og maling. 

👍 En tommelfingerregel er for hver grad du øker inne, øker du energiforbruket med 5 prosent.

Har du også en fullstappet innboks? 📨

Rydd opp i e-posten din! Hver eneste e-post tar opp plass på servere rundt om i verden, og dette krever energi. Det er e-post med vedlegg som er den største energityven her.

⚡️ Hvis alle nordmenn sletter 5 e-poster hver dag, kunne vi dekket det årlige strømforbruket til 1000 husstander.

Hvordan kan vi holde innboksen ryddig?

  • Tominuttersregelen: Tar det meg mindre enn to minutter å håndtere denne henvendelsen, gjør det med en gang!

  • “Inbox zero”: sett av tid til å gå gjennom innboksen hver dag og slett og arkiver.

  • Bruk teams til internkommunikasjon og e-post til kun eksterne.

  • Lag undermapper og sorter e-postene ut i fra kategoriene.

Og husk! Unngå å dele filer som egne vedlegg, del heller lenker. Slett både e-poster i innboks, slettede elementer, utkast, arkiv og sendt. 

Datasenter

Fyrer du med ved? Slik fyrer du riktig! 🪵🔥

Riktig vedfyring gir mindre svevestøv, bedre luftkvalitet og reduserer risiko for pipebrann. Svevestøv er små partikler som svever i luften over lang tid. Samtidig bidrar det til dårlig luftkvalitet, noe som igjen kan gi helseplager. Det er altså bra for sikkerheten din, luftkvaliteten og for miljøet å fyre korrekt.

🪵 Bygg noen etasjer med tørre vedkubber og opptenningsved, ellers bruker du all energi til å brenne opp fuktighet. Legg to til tre opptenningsposer øverst. 

🔥 Det beste for miljøet er å tenne på fra toppen. Det gir raskere oppvarming, bruker gassene bedre og gir mer oksygen til flammen.

💨 Et bål trenger også luft, pass derfor på at luftventiler og vinduer er åpne til det brenner godt. 

Du reduserer risiko for pipebrann når du oppnår balanse mellom mengde luft til forbrenningen og gassene som skal forbrennes. Det er et godt tegn når man ser et blålig skjær i flammene som brenner rolig, uten at det dannes røyk.

Fyr kun med ved! Fyrer du med noe annet enn dette kan det utløse giftige gasser ved forbrenning.