1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Nyttig informasjon når du søker jobb

Nyttig informasjon når du søker jobb

Vurderer du å søke jobb hos oss? Så kjekt! På denne siden finner du nyttig informasjon.

Oppdatert : 23.11.2022

Registrere CV 

Du kan registrere din CV selv om det ikke er en ledig stilling du vil søke på akkurat nå. Da er du klar når det kommer en ledig stilling du vil søke på.  

  • Vil du ha e-post om relevante stillinger? Logg deg inn i Webcruiter, opprett søk, huk av for "Send e-postvarsling". Neste gang det kommer en stilling som passer ditt søk, vil du motta en e-post. 
  • Husk å laste opp gyldige vitnemål, karakterutskrifter og attester som vedlegg til din CV.  
  • Merk at vi dessverre ikke tar imot åpne søknader. 

Offentlig søkerliste 

Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Vi er forpliktet til å publisere en offentlig søkerliste på kommunens postliste ved søknadsfristens utløp.  Denne inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel, bostedskommune.  

Du kan søke om å bli unntatt offentlighet, men søknader innvilges kun unntaksvis og etter en saklig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det skal være tungtveiende grunner for å unnta en søker fra offentlig søkerliste.  

Du vil få melding om vår vurdering og anledning til å velge om du vil opprettholde eller å trekke søknaden.  

Politiattest, autorisasjon og egenerklæringsskjema  

I noen stillinger er det nødvendig med en politiattest, autorisasjon og/eller egenerklæringsskjema tuberkulose/MRSA før du begynner i stillingen. Vi oppgir dette i stillingsannonsen og i intervju.   

Politiattest  

Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse. Du kan ikke søke om politiattest før du har fått tilbud om en stilling. Du må levere eller vise frem en gyldig politiattest til leder før du begynner i stillingen.  

Informasjon om politiattest finner du på www.politiet.no/tjenester/politiattest. 

Autorisasjon for helsepersonell 

Helsepersonell med krav om norsk autorisasjon må selv søke om autorisasjon til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonskontoret kan innvilge lisens som gir en avgrenset mulighet til å arbeide som helsepersonell i en kortere periode i påvente av norsk autorisasjon. Du kan imidlertid ikke starte i stillingen før du har dokumentert at du har en autorisasjon.  

Egenerklæringsskjema tuberkulose/MRSA 

Egenerklæringsskjemaet sendes ut sammen med arbeidskontrakten. Dette skjemaet må du fylle ut og levere til leder før du begynner i stillingen. Gjelder stillinger på skoler, i barnehager, i flyktningtjenesten, helsepersonell og i andre stillinger knyttet til pasient- og barneomsorg.  

Utenlandske arbeidstakere 

Utenlandske statsborgere som skal arbeide i Norge må vanligvis ha oppholdstillatelse. Se www.udi.no for mer informasjon.  

På hjemmesiden til Senter for utenlandske arbeidstakere finner du nyttig informasjon fra Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet om hva du trenger for å jobbe i Norge: www.sua.no 

On the website Service Centre for Foreign Workers you will find all the information you need to work in Norway: www.sua.no. 

Foreign nationals who are going to work in Norway normally need a residence permit. You will find more information here: www.udi.no/en/ 

Språkkrav 

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Krav til språkferdigheter er oppgitt i stillingsannonsen. Dersom du ikke har norsk eller et annet skandinavisk som morsmål, må du dokumentere at dine språkferdigheter oppfyller kravene i stillingen.  

Du finner mer informasjon om språkkrav, norskkurs og norskprøve her: www.kompetansenorge.no.