Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talande web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, les Talende Web opp teksten du peikar på, samtidig som du får ei visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplesent

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Innsyn

Innsyn og offentlig journal

Offentlig journal

Journalen gir oversikt over inn- og utgående dokumenter.
Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene.

Innsyn utenom offentlig journal

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn 3 måneder, kan du sende e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller ringe 51 50 70 90.

Offentlig journal - Rennesøy

Hvis du vil ha innsyn i dokumenter, send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no.

Alle dokumenter fra og med 01.01.2020 ligger på Stavanger kommunes offentlige journal.

Offentlig journal - Finnøy

Hvis du vil ha innsyn i dokumenter send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no.

Alle dokumenter fra og med 01.01.2020 ligger på Stavanger kommunes offentlige journal.

Offentlig søkerliste

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Politiske saker

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet. Politiske saker fra og med 2007 er tilgjengelig digitalt, men ligger i ulike system. Politiske saker eldre enn 2007 kan du be om innsyn i.

Slik finner du fram:

Politiske saker fra 2016 Søk rett i databasen
Politiske saker
2007-2015
Let i møtekalender og politiske saker
Politiske saker fra før 1994 Kontakt Stavanger byarkiv, e-post postmottak@stavanger.kommune.no,
telefon 51 91 71 58

Plan- bygge -og delingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i bygge-, plan- og delingssaker.

Gyldige søkekriterier er saksnummer ( ”vår referanse” på utgående dokumenter), gnr/bnr ( f.eks. 8/42), plannummer og adressen til eiendommen.

Vi anbefaler at du søker etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer
  • Søk ved hjelp gårdsnummer/bruksnummer (viktig at du skriver det slik: 52/639

Kartløsning for planer

På Kommunekart finner du kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Møtekalender og saksdokumenter for politiske utvalg 

 

Har du spørsmål kan du kontakte Innbyggerservice