Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talande web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, les Talende Web opp teksten du peikar på, samtidig som du får ei visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplesent

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2022. Alle prisene er inkludert moms.

Renovasjonsgebyret

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del. 

Faktura for eiendomsgebyrene i Stavanger kommune blir sendt ut to ganger i året. Første faktura blir sendt ut i februar og gjelder første halvår. Andre faktura blir sendt ut i august og gjelder andre halvår.
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Hver boenhet betaler en fast gebyrdel.
Gebyret er på 1680 kroner per år (1344 kroner ekskludert moms).

Dette gebyret dekker:

 • de faste kostnadene
 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • henteordning for tøy, glass, grovavfall, hageavfall og farlig avfall
 • mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • poser for matavfall
 • informasjonsarbeid med mer

Variabel gebyrdel


Den variable (avfallsavhengige) gebyrdelen for restavfall dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av restavfall. 
Prisen avhenger av størrelsen på grå/sort avfallsbeholder:

 • 80 liters beholder for restavfall
  Totalt 3 566 kroner (fast gebyr 1 680 kroner + 1 886 kroner i variabelt gebyr)
 • 140 liters beholder for restavfall
  Totalt 4 151 kroner (fast gebyr 1 680 kroner + 2 471 kroner i variabelt gebyr)
 • 240 liters beholder for restavfall
  Totalt 5 586 kroner (fast gebyr 1 680 kroner + 3 906 kroner i variabelt gebyr)
 • 660 liters beholder for restavfall
  Totalt 11 285 kroner (fast gebyr 1 680 kroner + 9 605 kroner i variabelt gebyr)
 • Nedgravde containere (bruksdel)
  Totalt 4 106 kroner (fast gebyr 1 680 kroner + 2 426 kroner i variabelt gebyr) 
 • Nedgravde containere (borettslag og sameier)
  Fast gebyr 1 680 kroner. Pris per tømming 746 kroner.
  Antall tømminger forrige termin blir fordelt på antall boenheter.

Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår. Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. 

Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer.
Gebyrene økte med 15,0 % fra 2021 til 2022. Årsaken til økningen i gebyrene er økte kostnader til behandling av bioavfall og restavfall hos IVAR IKS over flere år.

Betale kommunale avgifter hver måned?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal tilby mulighet for å betale kommunale avgifter hvert halvår eller hver måned.

For å se om dette er et alternativ for din adresse, se Min side, logg inn og velg Min eiendom. 

Hytterenovasjon

 • Hyttecontainer (restavfall), abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container - kr 2 575
 • Egen avfallsbeholder (restavfall), kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall:
  • 140 liters beholder - kr 3 344
  • 240 liters beholder - kr 4 488
  • 660 liters beholder - kr 8 489

Renovasjonsløsningen for hytter er et helårstilbud. Det er tvungen renovasjon for hytter i Stavanger kommune.

Bytte av beholder

Bytte av ødelagte beholdere er gratis. Du melder fra om ødelagte beholdere på VOF.

Ønsker du å bytte til en større eller mindre avfallsbeholder, betaler du et engangs byttegebyr på 300 kroner per boenhet per utkjøring.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Dersom du har lite avfall eller om du ikke ønsker eller har plass til alle beholderne, så kan du dele beholdere med naboen. Er du og naboen enige om en slik avtale, gir dere beskjed til oss på e-post.

Deler du restavfallsbeholder med andre, vil du i tillegg spare noen kroner. Hver husstand betaler fortsatt den fast gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.
Ta kontakt med Stavanger kommune på tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no dersom du er interessert i denne løsningen-

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.
I tillegg kommer et gebyr på 300 kroner for hver tømming.

Kildesortering i borettslag og sameier

Tømming av glass- og metallemballasje er gratis.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. 
Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Liten bedrift kr 3 640
 • Mellomstor bedrift kr 6 868
 • Stor bedrift kr 15 205

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/ sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster kr 125 ekstra per beholder per år.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag:

 • Avstand til kjørbar vei i meter: kr 3 per meter
 • Ulempetillegg terskel: kr 3 per terskel
 • Ulempetillegg ramper: kr 4,50 per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper: kr 4,50 per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter): kr 21,25 per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir 41 kroner
 • Sekk for bioavfall 48 kroner
 • Sekk for restavfall 65 kroner

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Sekken setter du ved siden av beholderen som skal tømmes.
Ekstrasekker får du kjøpe hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, ved Innbyggertorget i Vikevåg og på Judaberg. Inntil videre kan du ikke kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Ekstra tømming

 • 80 liters beholder: 273 kroner per gang
 • 140 liters beholder: 313 kroner per gang
 • 240 liters beholder: 419 kroner per gang
 • 660 liters beholder: 950 kroner per gang

Denne tjenesten innebærer at renovasjonsbilen tømmer beholderen din én gang utenom ordinær tømming. Du betaler for én tømming.
Du sender e-post til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no for å bestille denne tjenesten.

Ekstra poser til matavfall

Trenger du flere poser, kan du hente disse ved ett av flere utleveringssteder i kommunen eller bestiller levering hjem. Poser for matavfall betaler du ikke noe for. 

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Komposterer du og har brukt bioposene vi tidligere delte ut? Vi anbefaler at du legger matavfallet over i kompostbeholderen uten pose. Komposteringsprosessen går bedre uten pose.