PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Kort fortalt

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2024. Alle prisene er inkludert moms.

Husk å sjekke at grunnlaget for gebyrene er korrekt. Eiendomsinformasjon finner du på MinSide.

 

Renovasjonsgebyret

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer. Gebyrene økte med 11,0 % fra 2023 til 2024. Årsaken til økningen i gebyrene er økte kostnader til behandling av avfall hos IVAR IKS over flere år.

For informasjon om rettigheter og plikter innen renovasjon viser vi til kommunens renovasjonsforskrift.

Betale kommunale avgifter hver måned?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal tilby mulighet for å betale kommunale avgifter hvert halvår eller hver måned.

For å se om dette er et alternativ for din adresse, se Min side. Logg inn og velg Min eiendom. 

Du kan selv velge om du vil ha faktura for de kommunale gebyrene to eller tolv ganger årlig
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Gebyret består av en fast og en variabel del. 

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Hver boenhet betaler en fast gebyrdel.

Den faste gebyrdelen er på 2015 kroner per år (1612 kroner eks. moms).

Variabel gebyrdel

Den variable gebyrdelen avhenger av hvilken avfallsordning du har. 

Restavfallsbeholder (prisen avhenger av størrelsen)  

 • 60 liters beholder for restavfall 1 998 kroner per år (inkl. moms)
 • 80 liters beholder for restavfall 2 263 kroner per år (inkl. moms)
 • 140 liters beholder for restavfall 2 963 kroner per år (inkl. moms)
 • 240 liters beholder for restavfall 4 683 kroner per år (inkl. moms)
 • 660 liters beholder for restavfall 11 515 kroner per år (inkl. moms)

Nedgravde avfallscontainere

I områder der Stavanger kommune har investert i bunntømte containere i henhold til regulering (som Gamle Stavanger og Storhaug Nord) faktureres en variabel gebyrdel (bruksdel).

 • Nedgravde containere (bruksdel) 2 909 kroner per år
 • Nedgravde containere (borettslag og sameier):
  • Pris per tømming 895 kroner.
   Antall tømminger forrige termin blir fordelt på antall boenheter.

NB! Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår. Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. 

Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Hytterenovasjon

Renovasjonsløsningen for hytter er et helårstilbud. Det er tvungen renovasjon for hytter i Stavanger kommune.

 • Bruksdel hyttecontainer (restavfall), abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container - kr 3 088 per år
 • Egen avfallsbeholder (restavfall), kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall:
  • 140 liters beholder - kr   4 009 per år
  • 240 liters beholder - kr   5 379 per år
  • 660 liters beholder - kr 10 176 per år

Ved deling av beholder faktureres en andel av beholderkostnad. Minimumsbeløpet er lik bruksdel for hyttecontainer (se første punkt).

Fritak fra gebyr og tjenester

Det er mulig å søke omfritak og tilrettelegging av enkelte renovasjonstjenester.

Bytte av beholder

Bytte av ødelagte beholdere er gratis. Du melder fra om ødelagte beholdere på varsleomfeil.no (VOF).

Ønsker du å gjøre endringer i avfallsbeholderne dine, betaler du et engangs byttegebyr på 416 kroner per boenhet per utkjøring.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere eller avbestille beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Dersom du har lite avfall eller dersom du ikke ønsker eller har plass til alle beholderne, kan du dele beholdere med naboen. 

Ta kontakt med Stavanger kommune på e-post dersom du og naboen vil dele avfallsbeholder, og hvilke beholdere det gjelder.

Deler du restavfallsbeholder med andre, vil du i tillegg spare noen kroner. Hver husstand betaler fortsatt den faste gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Halv liten bedrift (ekstra liten bedrift) - kr 2 183 per år
 • Liten bedrift - kr 4 364 per år
 • Mellomstor bedrift - kr 8 234 per år
 • Stor bedrift - kr 18 228 per år

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster kr 138 ekstra per beholder per år.

Ønsker du låsbare avfallsbeholdere, skriver du dette inn i merknadsfeltet i bestillingsskjema for avfallsbeholdere.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag.

 • Avstand til kjørbar vei i meter - kr 3,75 per meter
 • Ulempetillegg terskel - kr 3,75 per terskel
 • Ulempetillegg ramper - kr 5 per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper - kr 5 per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter) - kr 31,25 per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir - 56 kroner
 • Sekk for hage - 56 kroner
 • Sekk for restavfall - 81 kroner

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Sekken setter du ved siden av beholderen som skal tømmes.

Ekstrasekker får du kjøpt hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, ved Innbyggertorget i Vikevåg og på Judaberg. Inntil videre kan du ikke kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Ekstra tømming

 • 60 liters beholder - 325 kroner per gang  
 • 80 liters beholder - 325 kroner per gang
 • 140 liters beholder - 375 kroner per gang
 • 240 liters beholder - 500 kroner per gang
 • 660 liters beholder - 1 139 kroner per gang

Denne tjenesten innebærer at renovasjonsbilen tømmer beholderen din én gang utenom ordinær tømming. Du betaler for én tømming.
Du sender e-post til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no for å bestille denne tjenesten.

Reduksjon i renovasjonsgebyret dersom du komposterer

Dersom du komposterer både matavfall og eventuelt hageavfall hjemme, reduserer vi renovasjonsgebyret med kr 994. Dersom du komposterer matavfall, men har egen beholder for hageavfallet, blir reduksjonen på kr 496. Vi stiller visse krav til komposteringen for at denne reduksjonen skal gjelde. 

Ekstra poser til matavfall

Trenger du flere poser til matavfall, kan du hente ruller med poser ved flere steder i kommunen eller bestille på nett. Poser for matavfall betaler du ikke noe for. 

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Komposterer du og har brukt bioposene vi tidligere delte ut? Vi anbefaler at du legger matavfallet over i kompostbeholderen uten pose. Komposteringsprosessen går bedre uten pose.

Priser – kommunale gjenvinningsstasjoner

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy:

 • Samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon
 • Farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall leverer du gratis.
 • Husholdningsabonnentene har mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten» (QR-kode).

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy:

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette leverer du gratis.

Gebyret dekker ellers

 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • henteordning for tøy, glass, grovavfall, hageavfall og farlig avfall
 • mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • poser for matavfall
 • informasjonsarbeid med mer.