PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Kommunal bustad

Kommunal bustad

Kort fortalt

  • Viss du ikkje kan skaffa deg ein stad å bu på grunn av dårleg økonomi, helsa eller sosiale problem, kan du søka om kommunal bustad.
  • Kommunal bustad leiger du vanlegvis for tre år. Du kan søka om å fornya leigekontrakten dersom du framleis har behov for kommunal bustad.
  • Du kan søka om bustøtte frå Husbanken for å dekka delar av husleiga. 

Information in other languages

Kven kan søka om kommunal bustad?

  • Personar som er utan ein stad å bu.
  • Personar som snart blir utan ein stad å bu.
  • Personar som bur i ein bustad som ikkje er eigna.

I tillegg må du ha økonomiske, sosiale- eller helsemessige problem som gjer at du ikkje klarar å skaffa deg ein annan bustad. 

Du må også ha budd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy dei siste to åra.

Dersom du oppfyller vilkåra for kommunal bustad, blir du sett på venteliste. Kommunen har ofte fleire bustadsøkarar enn det er ledige bustadar. Det kan derfor vera noko ventetid før du får ein bustad. Kommunen prioriterer mellom bustadsøkarar på venteliste etter behov.

Slik søker du om kommunal bustad

Du må fylla ut søknadsskjemaet for kommunal bustad.
Søknaden sender du til:
Stavanger kommune, Boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Du kan bruka same søknadsskjema dersom du skal søka om å byta kommunal bustad, eller søka om å fornya leigekontrakten. 

Dersom du har behov for ein bustad i bufellesskap med fast bemanning, må du kontakta helse- og velferdskontoret i distriktet ditt.

Opningstider - Boligkontoret

Boligkontoret er ope mandag-fredag, klokka 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no