Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talande web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, les Talende Web opp teksten du peikar på, samtidig som du får ei visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplesent

Menu

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Kommunal bustad

Kommunal bustad

Kort fortalt

  • Viss du ikkje kan skaffe deg ein stad å bu på grunn av dårleg økonomi, helse eller sosiale problem, kan du søkje om kommunal bustad.
  • Kommunal bustad leiger du vanlegvis for tre år. Du kan søkje om å fornye leigekontrakten dersom du framleis har behov for kommunal bustad.
  • Du kan søkje om bustøtte frå Husbanken for å dekkje delar av husleiga. 

Information in other languages

Kven kan søkje om kommunal bustad?

  • Personar som er utan ein stad å bu.
  • Personar som snart blir utan ein stad å bu.
  • Personar som bur i ein bustad som ikkje er eigna.

I tillegg må du ha økonomiske, sosiale- eller helsemessige problem som gjer at du ikkje klarer å skaffe deg ein annan bustad. 

Du må òg ha budd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy dei siste to åra.

Dersom du oppfyller vilkåra for kommunal bustad, blir du sett på venteliste. Kommunen har ofte fleire bustadsøkjarar enn det er ledige bustader. Det kan derfor vere noko ventetid før du får ein bustad. Kommunen prioriterer mellom bustadsøkjarar på venteliste etter behov.

Slik søkjer du om kommunal bustad

Du må fylle ut søknadsskjemaet for kommunal bustad.
Søknaden sender du til:
Stavanger kommune, bustadkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Du kan bruke same søknadsskjema dersom du skal søkje om å byte kommunal bustad, eller søkje om å fornye leigekontrakten. 

Dersom du har behov for ein bustad i bufellesskap med fast bemanning, må du kontakte helse- og velferdskontoret i distriktet ditt.

Opningstider - Bustadkontoret

Bustadkontoret er ope mandag-fredag, klokka 09.00-14.30.

Gode råd til deg som bur i kommunal bustad

Her finn du informasjon og gode råd.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no