Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Kort fortalt

  • SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
  • Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Hva er SLT? 

Ungdom i alderen 12-18 år er hovedmålgruppe for SLT i Stavanger. Blant hovedoppgavene er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og bidra til tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre.

Slik er SLT-arbeidet organisert

  1. SLT-arbeidet er forankret i politiråd. Politiråd består av blant annet: ordfører (leder), stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, og rådmann. SLT-koordinator kaller inn og skriver referat.
  2. Koordineringsgruppa SLT er sammensatt av SLT-koordinator, leder av uteseksjonen, leder av U18 i politiet, leder av familieavdelingen i barnevernet og leder av Konfliktrådet i Sør-Rogaland. Gruppen skal blant annet avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innsats. SLT har også kontaktpersoner i fylkeskommunen, ungdom og fritid, MO-ung, PPT, fagstab skole og skolehelsetjenesten.
  3. Utførernivået står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

Kontaktinformasjon

Elliot Kim Jørpeland

SLT-koordinator

Mobil:
916 22 655
Telefon:
51 50 88 52
E-post:
elliot.kim.jorpeland@stavanger.kommune.no