PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Organisasjon

Organisasjon

Stavanger kommune har sju tjenesteområder.

Organisasjonskart

Se organisasjonskart 

Helse og velferd - direktør Eli Karin Fosse

 • Helse og omsorg
 • Velferd og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk (helsesjefen)
 • E-helse og velferdsteknologi

Oppvekst og utdanning - direktør Helene Ohm

 • Barn, unge og familie
 • Barnehage
 • Skole
 • Analyse og utvikling
 • Forvaltning

By- og samfunnsplanlegging - direktør Gunn Jorunn Aasland

 • Beredskap og samfunnsutvikling
 • Byggesak og byantikvar
 • Byutvikling
 • Kart og digitale tjenester

Bymiljø og utbygging - direktør Leidulf Skjørestad

 • Byggeprosjekter
 • Byggforvaltning
 • Idrett
 • Juridisk
 • Klima og miljø
 • Park og vei
 • Plan og anlegg
 • Vann og avløp

Økonomi og organisasjon - direktør Kjartan Møller

 • Anskaffelser
 • Kvalitet og internkontroll
 • Organisasjon og forhandling
 • Økonomi og eierskap

Innbygger- og samfunnskontakt - direktør Herbjørn Tjeltveit

 • Innbyggerdialog
 • Kommunikasjon
 • Kultur
 • Næring
 • Politisk sekretariat
 • Smartby

Innovasjon og støttetjenester - direktør Birger S. Clementsen

 • Innovasjon og digitalisering
 • IT
 • Regnskap og lønn
 • Stavanger byarkiv
 • Opplæringskontoret
 • Bedriftshelsetjenesten

Søk i telefonlisten etter ansatte