PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Etablere egen bedrift

Etablere egen bedrift

Kort fortalt

  • Stavanger-regionen skal være storbyområdet med størst konkurransekraft og verdiskaping i landet, og være ledende på grønn omstilling.
  • Stavanger kommune ønsker nye virksomheter velkommen. 
  • Når du skal starte egen bedrift kan du få veiledning fra det offentlige. Her er en oversikt over offentlige veiledere for etablerere.

Når må jeg sjekke med kommunen før jeg starter bedrift? 

Har du planer om å starte en bedrift? Mange lurer på om det går an å drive næring hjemme, hvilke regler som gjelder og hva man søker kommunen om tillatelse om. Mange er også på jakt etter lokaler. Her kan du lese mer om hva som trengs.

Kommunens næringsavdeling oppfordrer bedrifter og gründere til å kontakte våre samarbeidspartnere for rådgivning og støtte:

Steg-for-steg oppstartsguide

Hvis du vil starte en bedrift i Stavanger-regionen anbefaler vi et besøk på Altinn. Her finner du en steg-for-steg oppstartsguide og en grundig veiledning for hvordan du går i gang.

Støtteorganisasjoner i oppstartsfasen

Dette er bedrifter og offentlige institusjoner som jobber med oppstartsfasen gjennom samarbeid med nettverk og direkte med andre bedrifter.

Skape
Skape tilbyr tre timer gratis rådgivning til deg som ønsker å starte en bedrift. De tilbyr også mange nyttige kurs.

Dersom du er registrert hos NAV og planlegger å søke om å beholde dagpenger etter attføringspenger under etablering, sal du ført innhente informasjon om søkeprosessen ved NAV kontret ditt. Skape.no kan gi deg næringsfaglig vurdering for Stavanger kommune.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge - Rogaland tilbyr rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Mattilsynet

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Her får du veiledning om hvilke regler som gjelder dersom du driver en bedrift som tilbyr noen av disse produktene.

Mer om kommunens regler knyttet til servering, salg og skjenking.

Valide - hjelp til gode ideer

Valide er en innovasjons- og inkubatorvirksomhet som hjelper med å omsette gode ideer til vekstbedrifter.

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt entreprenørskap oppstår og utvikles på ulike måter. Sosialt formål, nyskapende løsninger, forretningsmessige metoder og levedyktige/bærekraftig forretningsmodell er noe av det som kjennetegner sosiale selskaper.

Storhaug unlimited gir støtte til individer som ønsker å løse sosiale utfordinger på Storhaug gjennom sosialt entreprenørskap. Basert på din forretningsidè vil vi tilby støtte som gjør det mulig for deg å teste ut nye måter å løse en spesifikk samfunnsutfordring på.

Storhaug unlimited er en del av områdesatsingen på Storhaugs prosjekter for økt velferd i bydelen.

Kontaktinformasjon

Anne Woie

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, Rådgiver næringsavdelingen

Grethe Andersen

rådgiver i næringsavdelingen

Mobil:
982 51 735
Telefon:
51 50 70 65
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no