PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Satser og gebyrer 2024
 5. Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Kort fortalt

 • Du kan velge om du vil motta faktura fra kommunen hver måned eller to ganger i året på Min Side.
 • Vi sender faktura til deg som eier eiendom i Stavanger.
 • På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om fakturaen du har fått. 
 • Gebyrer for Stavanger kommune blir bestemt av bystyret hvert år. 
 • Se listen over kommunale gebyr

Vil du ha 2 eller 12 fakturaer i året?

Min Side kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å endre til månedlig faktura. 

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet og gitt til de som ber om det.

Ønsker du 30 dagers utsettelsen kan du gå til Min side og utsette faktura med et klikk. 

Ønsker du lengre betalingsutsettelse må du ta kontakt med ut.faktura@stavanger.kommune.no. 

NB! Du kan ikke be om betalingsutsettelse eller deling av faktura dersom tidligere fakturaer ikke er betalt. 

Er postene på fakturaen vanskelige å forstå?

(Klikk på prikkene i høyre hjørne for stor versjon, eller klikk her for å åpne forklaringen i eget vindu). Dette er et eksempel fra en tidligere faktura, så den vil skille seg fra den du har fått.

 

Faktura – ofte stilte spørsmål om månedlig faktura, utsettelse og frister

På den nye nettløsningen Min Side kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. 

Hvem kan få månedlig faktura?
Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

 • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
 • er en del av fellesfaktura (borettslag).
 • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. Endringen trer i kraft to ganger per år, i januar og i juli.

 • Velger du månedlig fakturering i løpet av perioden januar til 20. juni, vil dette gjelde fra 1. juli.
 • Velger du månedlig fakturering innen 20. januar, vil dette gjelde fra 1. januar samme år.

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

Dersom du har en boenhet som ikke kan bestille månedlig faktura, men ønsker oppdelt faktura kan du kontakte ut.faktura@stavanger.kommune.no

Spørsmål om månedlig faktura? Send epost:  
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet som normalt, og blir gitt til de som ber om det. Ber du om betalingsutsettelse blir det beregnet renter. Ønsker du betalingsutsettelse – utover de 30 dagene du selv kan velge på Min side – så kan du ta kontakt med ut.faktura@stavanger.kommune.no

Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år. 

Digital faktura fra kommunen

Stavanger kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Derfor tilbyr vi nå enda flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.

En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge: AvtaleGiro/eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse eller som vedlegg i en e-post. Det betyr at regningen fra kommunen kan komme i en annen betalingsløsning enn det du er vant med. 

Har du ingen av de overnevnte, vil du få papirfaktura i posten som vanlig. Du kan også finne fakturaen ved å logge deg inn på Min side på kommunens nettsider.

Les mer om digital faktura fra kommunen

Når skal fakturaen betales?

Gebyrene går ut to ganger i året, betalingsfristene er 20. mars og 20. september.

Hvem blir fakturaen sendt til?
Fakturaen sendes ut til den som er tinglyst eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Faktureringssystemet i kommunen henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk.

Jeg har solgt/kjøpt eiendom i terminperioden
Fordeling av faktura for eiendomsgebyrer gjøres opp mellom partene i forbindelse med eierskifte. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om eiendomsgebyrer er tatt med i oppgjøret.

Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen og overtas derfor av ny hjemmelshaver.

Endring av regningsmottaker
Dersom du vil at andre enn den som er eier av eiendommen skal motta faktura, kan du endre dette med å kontakte ut.faktura@stavanger.kommune.no. Det samme gjelder dersom du vil bytte mellom to eiere av en eiendom. 

Endring får kun virkning på nye fakturakrav.

Ved manglende betaling av faktura, vil inkassovarsel sendes hjemmelshaver av eiendommen, ikke fakturamottaker.

Representerer du en bedrift eller organisasjon?

Hvis en bedrift eller organisasjon ønsker å bytte til månedlig faktura for kommunale gebyr, må den som logger inn i ‘Min Eiendom’  på vegne av bedriften/organisasjon, ha en av disse rollene Enhetsregisteret:

 • administrerende direktør
 • innehaver
 • styreleder
 • kontaktperson
 • daglig leder

Hvis personen som logger seg inn har en av disse rollene, får vedkommende spørsmål om å fortsette som privatperson eller på vegne av organisasjonen.

 

Bygg – ofte stilte spørsmål

Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men vi betaler fortsatt eiendomsskatt for bygningen. Hva gjør jeg?

For at et bygg skal kunne registreres som revet i matrikkel, må søker ha sendt inn erklæring for avfallshåndtering. Alle byggesaksblanketter, og mer informasjon, finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet).

Eiendomsskatten beregnes 1. januar for skatteåret, og et bygg må ha fått status som revet før årsskiftet. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet blir det beregnet skatt for resten av det innværende år.

Hvordan blir arealene i min bolig beregnet?
Arealgrunnlaget Stavanger kommune bruker er bruksareal pr etasje. Bruksareal er hele arealet innenfor ytterveggene, innvendige mål i hver etasje. Det inkluderer areal med bod, gang, trapp, hagestue og uinnredede rom. For at bruksareal skal være måleverdig skal takhøyden være minst 1,9 meter på begge sider av rommet. Dette er regler for beregning av bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 og ble bestemt av politikerne i Stavanger da eiendomsskatten ble innført. Arealene er utregnet etter tegningene i byggesaksarkivet eller fra takseringsprosjektet i 2005 der alle bygg i kommunen ble gjennomgått.

Arealet på fakturaen min er feil. Hva gjør jeg for å få dette endret?
Ved mistanke om feil areal kan du kontakte matrikkelavdelingen på telefon 51 50 71 20 eller via e-post
gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Kommunen kan vurdere tegningene i byggesaksarkivet på ny. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller det ikke oppnås enighet, må grunneier sende inn skriftlig dokumentasjon, som plan- og snittegninger, som beviser feilregistreringen.

Hvorfor stemmer ikke arealene overens med det jeg rapporterte inn til Skatteetaten?
Arealet du oppga Skatteetaten var boareal, areal for P-rom. Arealet på faktura er bruksarealet, BRA.

Jeg har kjøpt blokkleilighet. Hvorfor er arealet oppgitt på faktura ikke det samme jeg fikk oppgitt under kjøp av leiligheten?
Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst eierforhold som ble oppgitt ved seksjonering. Det er seksjonens andel i seksjonssameiet. Det vil si, at i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning sammen med de andre seksjonseierne. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon. Dette er grunnlaget for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Du betaler altså ikke bare for din egen leilighet men også for din andel av fellesarealer som ganger, trapper, boder, innglassinger og eventuelt annet.

Jeg bor i et seksjonert bygg og de andre eierne disponerer mer enn meg. Hvorfor betaler vi for like mye areal?
Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst forhold i sameiet som ikke kommunen har noe med. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon og gir arealet som er grunnlag for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Se også svar på forrige spørsmål.

Jeg skal vel ikke betale avgift for grovkjelleren min?
Gebyr for vann og avløp beregnes på grunnlag av alt bruksareal innenfor ytterveggene, innvendige mål, som har en takhøyde på minst 1,9 meter. Det inkluderer boligareal og annet areal som bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom.

Reglene for fastsettelse av eiendomsskattetakst sier at arealer registrert som kjeller vanligvis blir tatt med i grunnlaget for eiendomsskatten.

Jeg har en uisolert innglassing av terrassen. Disse arealene skal vel ikke regnes med i avgiften?
Jo, innglasset terrasse regnes som bruksareal. Bruksareal er alt areal innenfor ytterveggene, innvendige mål, for hver etasje. Det inkluderer P-rom/boareal og annet areal bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom. For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være minst 1,9 meter. I etasjer med skråtak er måleverdig areal 0,6 meter utenfor der takhøyden er minst 1,9 meter på begge sider.

Jeg har flere bygg på eiendommen. Hvordan vet jeg hvilket bygningsnummer som hører til hvilket bygg? 
Her kan du søke fram eiendommen din og se bygningene med bygningsnummer i kartet.

Ferdigmelding av bygg unntatt søknadsplikt
Selv om enkelte bygg er unntatt søknadsplikt, skal disse meldes til kommunen og registreres i matrikkelen når de er ferdige. Send e-post til postmottak.bos@​​​stavanger.kommune.no, brev, eller levér dokumentene direkte i skranken til Innbyggerservice. Du må legge ved følgende dokumentasjon:

Hvor store må bygninger være før de registreres i matrikkelen?
Vanlige bygninger registreres i matrikkelen når de er 15 m² eller større. Carporter og garasjer registreres når de er 12 m² eller større.

Hvordan melder jeg fra om feil arealer på eiendommen min?
Du kan sende dine merknader på e-post til gebyr.areal@​stavanger.kommune.no eller pr. post til Stavanger kommune, Kart og digitale tjenester, seksjon eiendom, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Du må legge ved kopi av godkjente bygningstegninger, bilder eller annen dokumentasjon som tydelig viser at opplysningene vi har, ikke stemmer.

Eiendomsskatt – ofte stilte spørsmål

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelistene er offentlig. Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelistene.

Se her for mer informasjon om eiendomsskattelistene

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?

På nettløsningen "Min side" kan du se eiendomsarealet, eiendomsgebyret og hvordan eiendomsskatten beregnes. 

For mer informasjon ta kontakt med Innbyggerservice, telefon 51 50 70 90, e-post innbyggerservice@stavanger.kommune.no.

Hvem skrives eiendomsskatten ut til?

Melding om eiendomsskattetakst sendes ut til eier, hjemmelshaver eller fester. Av praktiske årsaker kan eiendomsskatten i noen tilfeller være skrevet ut til den som bruker eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må meldes skriftlig med underskrift fra både eier og den som skal betale regningen.

Hvem får tilsendt regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?

Regningen blir sendt til den som står oppført først i grunnboka. Kommunen kan ikke splitte kommunale gebyr og eiendomsskatt og sende til hver av eierne. Hvordan fakturaen fordeles er en sak mellom eierne.

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Klagefristen er 15. april hvert år. Du kan bare klage én gang på de samme forholdene. 
Les mer om klage her.

Klager blir behandlet fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Ved mye klager kan det ta lang tid før avgjørelse foreligger. Klagen behandles av sakkyndig nemnd.

Hvilke eiendommer har rett til fritak av eiendomsskatt?

Les mer om fritak her

Hvordan kan jeg logge inn i Min Eiendom på vegne av bedriften min?

Du må enten være registrert som administrerende direktør, innehaver, styreleder, kontaktperson eller dagligleder i Enhetsregisteret. Har du en av disse rollene i firmaet, vil du få spørsmål om å fortsette som privatperson eller på vegne av organisasjonen.

Feiing – ofte stilte spørsmål

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for feiing og tilsyn?

Betaling for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som husstanden betaler til kommunen.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for feiing og tilsyn?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til seksjon for boligtilsyn og feiing via e-post gebyr@rogbr.no

Hvorfor får jeg faktura hvert år?

Feiing er behovsprøvd. Det betyr at vi feier ved behov, ut i fra kriteriner som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. Om brannforebyggeren som er ute på boligtilsyn oppdager at en pipe inneholder mye sot, må feiing bli vurdert. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger. 

Hvorfor får jeg fortsatt feiegebyr når bygget er revet?

Ta kontakt med seksjon for boligtilsyn og feiing på telefon 51 50 22 60 eller via e-post gebyr@rogbr.no

Hvorfor får vi feiegebyr på egen separat regning på hovedbruk med gårds- og bruksnummer når eiendommen er seksjonert?

Ta kontakt med feieren på telefon 51 50 22 60 eller via e-post gebyr@rogbr.no

Bygg med flere boenheter som deler pipeløp, deler også på gebyr for feiing og tilsyn.

Hvorfor får jeg ikke feiegebyret på den månedlige fakturaen?

Det er ikke mulig å få feiegebyret på månedlig betaling. Feiegebyret kommer på februar og august-fakturaen

 

Renovasjon - ofte stilte spørsmål

Hva består gebyret av?

 • Den faste gebyrdelen er lik for alle boenheter.
 • Den variable gebyrdelen er knyttet til mengden avfall du kaster.

Les mer om priser for renovasjon og avfall.

Hvorfor står det oppført flere poster med restavfall?

Dersom du har byttet restavfallsbeholder i løpet av terminen (halvåret), vil fakturaen vise tre linjer for restavfall.

 • en linje for den nye beholderen denne terminen (som du forhåndsbetaler)
 • en linje for tilbakebetaling av for mye betalt for den gamle beholderen som ble hentet inn forrige termin. Da står beløpet i minus. Du betalte for hele terminen på forrige faktura og får tilbake fra den dagen du byttet beholder.
 • en linje for den nye beholderen, som er betaling fra den dato du byttet beholder og ut forrige termin

Fakturahyppighet

Betaler du renovasjonsgebyr to ganger i året vil faktoren være 0,5. Betaler du faktura hver måned vil faktoren være 0,083 (1/12).

Har du fellesløsning?

Da vil faktoren endre seg. Eksempel: Du deler restavfallsbeholder med naboen. Da vil faktoren være 0,25 i stedet for 0,5.

Nedgravd avfallsløsning

Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår.

Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Du har ikke meldt fra om rivingen. Du må melde fra om riving til gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no 

Renovasjonsgebyrene løper til den 1. i påfølgende måned etter at vi har mottatt melding om riving og avfallsbeholderne er hentet inn.

Vann og avløp

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp?

I Stavanger har vi en todelt gebyrmodell. Det vil si at det er et fastledd som beregnes som en pris per kvadratmeter av din bolig. I tillegg er det et mengdevariabelt ledd som enten stipuleres eller måles. Hvis det mengdevariable leddet blir stipulert er forbruket 1,5 kubikkmeter per kvadratmeter. For næringseiendommer skal det mengdevariable leddet alltid måles.

Hvis du har en bolig som er tilknyttet kommunens vannforsyning og avløpsnett kan du med gebyrkalkulatoren sjekke om det vil svare seg for deg å benytte vannmåler.

Hva er a-konto og hvordan beregnes a-konto innbetalingen?

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. På grunnlag av den avleste standen, vil vi på første termin hvert år ha et «vannmåleroppgjør». Vannmåleroppgjøret vil si at den målte mengden blir beregnet og innbetalt a-konto fra sist år blir trukket ifra og eiendomseier må betale mellomlegget. Grunnlaget for a-konto innbetalingen er lik siste års målte forbruk. 

Hvis vi river huset/bygningen, utgår gebyrplikten da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til den første i påfølgende måned etter at Byggesaksavdelingen har utestedet ferdigattest. Vann- og avløp skal da ha mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoplet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. Når dette er på plass så utgår gebyrplikten.

Kontaktinformasjon og hjelp til faktura

Gjelder det spørsmål om månedlig faktura? Send epost:  
Innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om antall kvadratmeter på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 20
e-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om vann og avløp på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 40
e-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om renovasjon på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 50
e-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om feiegebyr? 
Telefon: 51 50 22 60
e-post: gebyr@rogbr.no

Har du spørsmål om eiendomsskatt på fakturaen? 
Telefon: 51 50 73 20
e-post: eiendomsskatt@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om regningsmottaker eller betaling?
Telefon: 51 50 73 80
e-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no