PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Fritak fra eiendomsskatt

Fritak fra eiendomsskatt

Kort fortalt

 • Her får du en oversikt over hvem som får fritak fra eiendomsskatten. 
 • Det er to kategorier for fritak: 
  - § 5 er obligatoriske fritak 
  - § 7 er fritak kommunestyret kan vedta 
 • Her finner du søknadsskjema til fritak for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven §§ 7 a) og 7 b). 

Fritak fra eiendomsskatt 

Eiendomsskatteloven gir føringer for hvilke eiendommer som skal eller kan få fritak for eiendomsskatt. Eiendommer som omfattes av § 5 i eiendomsskatteloven er unntatt fra eiendomsskatt og vil automatisk få fritak. Eiendommer som omfattes av § 7 i eiendomsskatteloven er fritak som kommunestyret kan vedta helt eller delvis. 

 

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er obligatoriske fritak som normalt allerede vil være registrert på eiendommen. Dette gjelder blant annet eiendommer som er eid og brukt av staten, historiske bygg, kirker, landbruk i drift, og eiendommer som er hører til offentlig samferdsel som veier eller jernbane. Dersom du mener eiendommen skulle hatt fritak etter § 5 og ikke har fått det, må du klage på utskrivingsvedtaket.  

 

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 

Kommunestyret har bestemt at disse kan søke om å få fritak: 

 • § 7 a) Fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei 
 • § 7 a) Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad. 
 • § 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt 

 

Slik søker du om fritak 

Du kan søke om fritak for eiendommer som faller inn under § 7. Hvis det gjelder eiendommer i kategorien 7a) bør du ha klar følgende dokumentasjon tilgjengelig digitalt: 

 • Gårds og bruksnummer ev. feste- eller seksjonsnummer. Finn gårds- og bruksnummer | Kartverket.no

 • Firmaattest / utskrift fra enhetsregisteret 

 • Siste årsregnskap med noter og årsberetning 

 • Institusjonens / stiftelsens vedtekter 

 • Protokoll fra siste årsmøte / generalforsamling / styremøte som vedtar årsberetning og regnskap 

 • Eventuell fullmakt til å sende inn søknad på vegne av søker. 

Søk om fritak via dette skjemaet 

 

 

Nyttige linker