PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Ledige stillingar
  4. Sommerjobb i Stavanger kommune

Sommerjobb i Stavanger

Her finn du mange tips om sommarjobbar i Stavanger kommune.

Information in other languages

Finn sommarjobb i Webcruiter

Sjekk kva sommarjobbar som er tilgjengelege i Webcruiter

Sommarjobb i symjehallar og badeanlegg

Arbeidsoppgåvene er badevakt, billettsal, reinhald og påkommande vedlikehaldsoppgåver.

Sommarjobb i park og veg

Vi treng sommarvikarar innan parkvedlikehald og gatereingjering. 

Helsevikar

Vi arbeider kvar dag for å gi forsvarlege helse- og omsorgstenester til innbyggarane våre. Dette gjeld sjølvsagt også i ferietid eller når det oppstår fråvær!  

Vi treng derfor vikarar som er autoriserte sjukepleiarar, helsefag- og omsorgsarbeidarar, vernepleiarar, men vi treng også ufaglærte.

Les meir og finn stillingar. 

Blomsterbedet ved Rogaland Teater
Blomsterbedet ved Rogaland Teater

Ungjobb

Ungjobb er eit tilbod som hjelper unge i alderen 13-17 år med å skaffa seg jobberfaring og høve til å tena eigne pengar.

Les meir om prosjektet

Småjobbsentralen i Stavanger

Informasjon om småjobbsentralen finn du på Facebook

Alle ledige stillingar i Stavanger kommune

Alle ledige jobbar i kommunen finn du på stavanger.kommune.no/jobb.