1. KlimaStavanger
  2. Grønn transport
  3. Lading av elbil i Stavanger
Ladekontakt plugget i elbil

Lading av elbil i Stavanger

Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig. På denne siden finner du også kart over ladestasjoner i Stavanger.

Oppdatert : 08.05.2024

Offentlige parkeringsplasser med lading

Det finnes flere offentlige ladestasjoner i Stavanger. På www.elbil.no finner du oppdaterte kart over hurtigladere og normalladere i byen. 

Det er et behov for enda flere ladestasjoner i byen og kommunen jobber med å få satt ut nye offentlige ladestasjoner, spesielt i bydelene Storhaug, Våland og Eiganes/Vestre Platå. 

I Stavanger har vi fire mobilitetspunkt. På mobilitetspunktet ved Kyviksmarka på Storhaug er det blant annet muligheter for å lade el-bilen din.

I parkeringshuset P-kyrre er det for tiden gratis å parkere for el-biler med sone 4-kort fra klokka 18.00 til 07.00. Dette er foreløpig kun et prøveprosjekt. 

Det er halv pris på lading på natta i alle parkeringshus med lademuligheter i byen.

Du finner mer informasjon om parkering, priser og lading på Stavanger parkering sine nettsider.

Åpner opp kommunens elbil-ladere

Syv av Stavanger kommunes interne elbil-ladere åpnes opp for byens innbyggere. Kommunen tester ut «Laderingen», som prosjektet heter, hvor interne kommunale ladere gjøres tilgjengelig for innbyggere utenom arbeidstid.

Åpne elbil-ladere er så langt installert ved Ågenestunet, Hundvåg svømmehall og Bru Barnehage.

Som privatbruker betaler du enkelt via en app, prisen er foreløpig satt på samme nivå som eksisterende ladepriser i Stavanger.

Privat ladekabel over fortau

Illustrasjon av gammel dame med gåstol som snubler i ladekabel til el-bil.
Å legge ladekabelen på fortauet er ikke lov

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

  • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
  • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
  • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å sette opp sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da legger du beslag på offentlig areal til parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Kommunen jobber med prosjekter for å forbedre lademulighetene for elbileiere som ikke kan lade på egen grunn.

Lade elbil på egen tomt

Dersom du har egen privat plass for bilen og lader den på egen tomt, er det ingen kommunale restriksjoner for dette.

Du finner informasjon om godkjent og sikker lading av elbil på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Støtte til etablering av ladestasjoner i borettslag og sameier

Stavanger kommune tilbyr støtte til borettslag og sameier som har ekstraordinære investeringer for å etablere ladeinfrastruktur for sine beboere. Du kan lese mer om støtteordningen her.

Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør anlegget legges til rette slik at alle boenhetene etter hvert kan få tilgang til lading. Laderne bør være av samme type for å hindre at strømnettet blir overbelastet.

Fordeling av utgifter 

Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter. De blir til vanlig delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk.

Brannfare ved elbil-lading

Hvis bileierne bruker godkjente ladere, er det ikke større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler, ifølge DSB.

Krav til periodisk sjekk av ladesystem

Borettslag og sameier må følge Forskrift om internkontroll. Det betyr at de skal ha rutiner for ukentlig sjekk av ladeanlegg som borettslaget/sameiet eier og er allment tilgjengelig. Dette kan for eksempel vaktmesteren gjøre. En godkjent el-kontrollør må kontrollere ladeanlegget årlig. Om laderen eies av den enkelte beboer, vil beboeren være ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt.

Kontaktinformasjon

Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no