1. KlimaStavanger
grønn spydspiss

Grønn spydspiss

Grønn spydspiss handler om at vi må ta vare på naturen og bli mer klima- og miljøvennlige.
Bilde av vedovn

Slik fyrer du riktig

Riktig fyring gir mindre svevestøv, bedre luftkvalitet og reduserer risiko for pipebrann.

Støtte til el-lastesykler

Her finner du informasjon om støtte til ellastesykler.

Bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv.