1. KlimaStavanger
  2. Kontakt oss som jobber med klima og miljø

Kontakt oss som jobber med klima og miljø

Har du tips, ideer, forslag eller gode historier knyttet til klima og miljø? Ta gjerne kontakt!

Oppdatert : 21.09.2021

Kontaktinformasjon

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef 
Stavanger kommune

E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no

Gabriele Brennhaugen

Rådgiver, klima og miljø

Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no
Imme Dirks Eskeland

Imme Dirks Eskeland

Rådgiver, Klima og miljø 

Mobil:
952 34 112
Telefon:
51 50 82 52
E-post:
imme.dirks.eskeland@stavanger.kommune.no