1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. 5 millioner i EU-midler

Får fem millioner fra EU-prosjekt

Stavanger kommune har sammen med Kolumbus og Jåttå utbyggerselskap, blitt tildelt fem millioner kroner fra EU-prosjektet "The SHARE-North Squared”. Pengene skal brukes til å tilrettelegge for miljøvennlige transportformer i Stavanger.
Publisert : 30.09.2022
Av : Eirik Skagen, kommunikasjonsavdelingen

– Vi vil bygge bro mellom mobilitets- og boligsektoren i Stavanger kommune, men også mellom byer over hele Nordsjøområdet, sier Imme Dirks Eskeland, mobilitetsrådgiver i klima- og miljøavdelingen, og prosjektleder for dette prosjektet i Stavanger kommune.

Bilde av Imme Dirks Eskeland, mobilitetsrådgiver i Klima- og miljøavdelingen, og prosjektleder for InterReg-prosjektet i Stavanger kommune. Hun smiler og holder en frokostpose som hun skal dele ut til syklister.
Imme Dirks Eskeland, mobilitetsrådgiver i Klima- og miljøavdelingen, og prosjektleder for InterReg-prosjektet i Stavanger kommune.

Mobilitetsprosjekt «SHARE-North Squared» er en del av Nordsjøprogrammet til EU, og skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid for Nordsjøområdet. Prosjektet er et samarbeid mellom andre kommuner og organisasjoner i Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige. Prosjektet starter opp i 2023 og vil vare i tre år.

–  Forskning viser at man mest sannsynlig endrer reiseatferd når det skjer en endring i livet. Når man får seg en ny jobb, starter en familie - eller når man skal flytte inn i ny bolig. Sammen med Jåttå utbyggingsselskap og Kolumbus vil vi utvikle mobilitetstiltak i boligprosjekter, der vi ønsker å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer som blant annet bildeling, trygg sykkelparkering, bysykler og el-sparkesykler, sier Dirks Eskeland.

Et annet tiltak vil dreie seg om parkeringsplasser for private biler.

– Parkeringsstandarder for nye boliger og næringsbygg handler i de fleste byer fortsatt om bilparkering. Det er ikke bærekraftig og effektiv bruk av offentlig rom. Vi vil blant annet jobbe for å få nye retningslinjer for antall nødvendige parkeringsplasser. Store parkeringsplasser kan for eksempel heller frigjøres til sosiale og grønne møteplasser, sier Dirks Eskeland.

Deling av sykler og biler

Utslipp fra veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i Stavanger. Mobilitetsprosjektet skal bidra til å skape klimavennlige og rettferdige byer, og da er delt transport en av løsningene.

– De siste årene har bildeling, sykkeldeling og bruk av el-sparkesykler hatt en betydelig vekst. Denne transportformen kan redusere utfordringer fra veitrafikken som klimagassutslipp, miljøforurensinger og bilkø. Vi skal redusere utslippene med 80 prosent innen 2030, og bil- og sykkeldeling kan bidra til at vi når målsettingene våre, forteller Dirks Eskeland som gleder seg å sette i gang med det nye prosjektet.

Mer info om prosjektet finnes her: Go-ahead for 14 new projects, Interreg VB North Sea Region Programme

Og i kommuneplanen kan du lese om Stavanger kommunes planer for tilrettelegging av miljøvennlige transportformer.