El-lastesykkel med tre barn på lasteplanet pluss syklist.

Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Oppdatert : 24.05.2024
Kort fortalt:
 • Søknadsfristen til støtte til kjøp av el-lastesykkel gikk ut 3. mai.
 • Vi fikk 386 søknader for privatpersoner og 24 for bedrifter. Det er mer enn det vi har satt av midler til og derfor blir støtten avgjort ved loddtrekning.
 • Nå behandler vi søknadene. Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende.
 • En el-lastesykkel er godt for miljøet, lommeboka og helsa.

Hva skjer videre:

 1. Søknadsfristen gikk ut 3. mai og vi fikk 386 søknader for privatpersoner og 24 for bedrifter. Nå går vi gjennom søknadene og vil ta en loddtrekning på hvem som får støtte. 
 2. Innen utgangen av mai måned vil alle som har søkt få et svarbrev. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.
 3. De som får støtte får tilsendt et utbetalingsskjema sammen med svarbrevet. Utbetalingsskjemaet må du fylle ut for å få støtten utbetalt. Husk å ta vare på kvitteringen når du kjøper el-sykkelen.

Verdt å vite:

 • Du kan få støtte til 50 prosent av kjøpesummen, men maks 25 000 kroner.
 • Det er satt av 2 millioner kroner til denne støtteordningen for privatpersoner, og 0,5 millioner til bedrifter.
 • Vi fikk flere søknader enn det er satt av midler til, derfor blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtte.
 • Støtten gjelder for de som har bestilt eller kjøpt en el-lastesykkel etter lanseringsdato den 12. april, og som har søkt og fått tilsagn om støtte.
 • Husk å ta vare på kvitteringen ved kjøp av el-lastesykkelen. Denne må inneholde ditt navn, type og navn på sykkel, og pris. Kvitteringen trenger du hvis du får tilsagn om støtte til kjøp av el-lastesykkel.
 • Du kan kjøpe en ny eller en brukt el-lastesykkel fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra en privatperson.
 • Hvis du får støtte, må du beholde el-lastesykkelen i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.
 • Hvis du får tilsagn om støtte, må kvitteringer og dokumentasjon sendes innen 1. desember 2024. Det betyr at du kan kjøpe el-lastesykkelen i løpet av våren, sommeren eller høsten.
 • Du kan bestille eller kjøpe etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke.

Hva menes med el-lastesykkel?

En el-lastesykkel er en elektrisk sykkel med lasteplan foran eller bak. El-lastesykkelen er ment for å kunne frakte passasjerer eller bagasje/varer. Lasteplanet kan være åpent eller lukket og er konstruert for å håndtere tyngre vekt enn en vanlig el-sykkel.

El-tandemsykkel med ledsager

Du kunne også søke om støtte til en el-tandemsykkel eller tre- og firehjulssykler for to eller flere personer, inkludert ledsager. Tandemsykkelen må ha friløpskrank som gir mulighet til å koble ut syklistens pedaler.

I tillegg må man dokumentere at enten søkeren eller en person i husstanden har behov for en el-tandemsykkel, f.eks. gjennom en legeerklæring.

To barn sitter på en el-lastesykkel

Hvorfor har vi disse støtteordningene?

Målet vårt er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske sykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger.

En el-sykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av en el-lastesykkel.

Her finner du også andre miljøvennlige støtteordninger i Stavanger kommune.

Andre gode og miljøvennlige ordninger:

Stavanger kommune har også en støtteordning for el-sykler. Les mer her.

Frilager.no, sammen med Stavanger kommune, låner ut el-lastesykler til 20 kroner dagen. Maksimal låneperiode er 7 dager. El-lastesyklene er beregnet til transport av barn, men kan også brukes til varetransport.

Per i dag er det utplassert sykler ved Bekkefaret bydelshus og Tasta bydelshus.

El-lastesyklene kan bestilles på Frilager.

Støtte til kjøp av el-moped og el-motorsykkel ENOVA gir kr. 3500 i støtte til kjøp av el-moped og inntil kr. 25000 til kjøp av el-motorsykkel. Mer informasjon om støtteordningen og søknadsskjema finner du her.

 

Kontaktinformasjon

Lise Ball Priésner

Saksbehandler

Klima og miljø

Telefon:
51 50 74 59
E-post:
lise.ball.priesner@stavanger.kommune.no