1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Muligheter for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges
Foto: Rogaland Teater og Stavanger museum av Fredrik Refvem/Stavanger Aftenblad

Mulighetene for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges

I 2022 vil Stavanger kommune se på hvilke muligheter Rogaland Teater og Stavanger museum har for videreutvikling og utbygging på nåværende og nærliggende tomter. Prosjektet skal skissere mulige løsninger og gi en klar anbefaling for de viktige kulturhistoriske bygningene.
Publisert : 08.03.2022

Utviklingen av Rogaland Teater og Stavanger museum er del av Akropolis-visjonen, som er et kultur- og byutviklingsprosjekt for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum, Arkeologisk museum og Fylkeshuset. Visjonen er å utvikle denne delen av Stavanger til et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

– Nå har visjonen blitt ett byggeprosjekt. Men før vi kan starte byggingen må vi kartlegge mulighetene til å videreutvikle og bygge ut Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende og nærliggende tomter. Begge kulturinstitusjonene har store utfordringer med å opprettholde en bærekraftig drift og produksjon i dagens bygninger, sier prosjektleder for kartleggingsfasen, Randi Hvam, i byggeprosjekter i bymiljø og utbygging.

Unikt prosjekt
Byggeprosjektet for teateret og museet er i nå i tidligfase og prosjektet må kombinere krav til bevaring og bærekraft med føringene kultur- og byutviklingsperspektivet gir. Dette vil være førende for videre anbefalinger for kulturinstitusjonene.

– Omfang og kompleksitet gjør dette til et unikt prosjekt sett i forhold til kommunens byggeinstruks, både på grunn av de bevaringsverdige bygningene og det geografiske område, sier Hvam.

Rogaland Teater og Museum Stavanger sine bygninger har en sentral plassering i sentrum i nærheten av Stavanger stasjon. Samtidig er det et utfordrende område fordi det pågår flere prosesser innen byutvikling, blant annet utvikling av stasjonsområde og bussveien. 

Anbefaling om konseptvalg
Det mange forhold som skal kartlegges de neste månedene.

– Vi skal blant annet finne ut mer om tilstanden til de eksisterende bygningene, og hvilke muligheter det er for å kunne bygge under bakken. Ryfylketunnelen går under hele området, og vi gjør nå grunnundersøkelser for å finne ut om det er mulig å bygge under bakken, sier Hvam.

I kartleggingsfasen skal det utredes alternative konsept som svarer til kulturinstitusjonenes behov, og som skal bidra til å realisere visjonen. Mot slutten av året skal vi legge fram en anbefaling om konseptvalg som kommunestyret skal ta stilling til. 

Det skal også gjennomføres en stedsanalyse, utarbeides konseptuelle løsninger, og finansieringsmulighetene er også et sentralt tema.

Foto: Fredrik Refvem/Stavanger Aftenblad