Illustrasjon av teater- og museumsbygget sett fra Kannik-krysset.

Planprosess

Den formelle planprosessen for Plan 2850 teater og museum på Kannikhøyden er i gang. Du kan gi innspill fram til 22. mai 2024.

Oppdatert : 03.04.2024

Planprosessen er i gang

  • Det vedtatte konseptvalget om en felles utbygging på Kannikhøyden krever at det lages en ny reguleringsplan for de aktuelle eiendommene.
  • Asplan Viak har nå varslet om planoppstart på vegne av tjenesteområdet bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.
  • Du finner all informasjon om planprogram, planinitiativet og hvordan du kan gi innspill her.
  • Høringsperioden er fra 2. april til 22. mai 2024.
  • Mandag 15. april 2024 kl. 18.00 blir det informasjonsmøte for berørte og interesserte. Møtet er i Teaterhallen på Rogaland Teater, Teaterveien 1.

Om planprosessen

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra både innbyggere og ulike fagetater. Man kan komme med innspill i to runder i forbindelse med et planarbeid: ved varsel om oppstart og ved høring/offentlig ettersyn. Både saksbehandler i kommunen, og de som har laget planforslaget, vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Innspill fra f.eks. Fylkeskommunen, Statsforvalter og Riksantikvar vil være spesielt avgjørende.

I forbindelse med dette byggeprosjektet varsles det oppstart av planarbeidet i forkant av arkitektkonkurransen for å få inn flest mulig innspill i en tidlig fase slik at arkitektkonkurransen kan lyses ut med de riktige rammevilkårene.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet er ikke en detaljreguleringsplan i seg selv, men bestemmer hvordan reguleringsplanene skal lages. I planprogrammet gis strategiske føringer for hvilke løsninger den enkelte regulering skal realisere, hvilke utredninger som må til, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas.

Mer informasjon om arkitektkonkurransen kan du lese om her.

Kontaktinformasjon

Allend Bamerni

prosjektleder

Mobil:
959 78 471
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no