Bilde av søknad for nasjonale kulturbygg statsbudsjettet 2025. Foto: Bark arkitekter og studio hoh

Framdrift

Oppdatert : 02.04.2024

Stavanger kommune er prosjekteier for byggeprosjektet.  Byggeprosjektet vil ha en tredelt finansiering mellom Stavanger kommune, ​Rogaland fylkeskommune og staten. 

Planlagte aktiviteter

2024: 

2025: 

  • Stavanger fyller 900 år – vinner av arkitektkonkurransen offentliggjøres.
  • Reguleringsprosess pågår. Vinnerutkastet legger grunnlaget for utarbeidelsen av detaljplanen.
  • Vinnerutkastet bearbeides og utvikles videre til et skisseprosjekt/forprosjekt sammen med virksomhetene og prosjektteamet.
  • Ferdig behandling av reguleringsplan.​

2026

  • Forprosjekt​
  • Ekstern kvalitetssikring​
  • Beslutning om investeringsmidler i Stavanger kommune.

2027: 

  • Anskaffelse av entreprenører til byggeprosjektet og detaljprosjektering. ​

2028–2030:        

  • Byggeprosjekt inkl. prøvedrift ca. 36-48 mnd. ​

2031: 

  • Åpning av Nye Rogaland Teater og Stavanger museum