1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Besøk av Kultur- og likestillingsministeren
Fra venstre leder for regional-, kultur og næringsutvalget Unni Fuglestad (V), teatersjef Glenn André Kaada, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), utvalgsleder kultur, idrett og samfunnsdialog Cille Ihle (Ap), strategi- og markedssjef MUST Anja Fremo, adm. direktør MUST Siri Aavitsland, prosjektleder Rogaland Teater Thomas Bendiksen, kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen, prosjektleder Allend Bamerni og kultur- og næringssjef Rune Thele. Foto: Grethe Nygaard

Besøk av Kultur- og likestillingsministeren

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery besøkte i dag, 30. november, Stavanger museum og Rogaland Teater. Omvisning hos kulturinstitusjonene og en oppdatering av byggeprosjektet for nytt teater- og museumsbygg stod på programmet.
Publisert : 29.01.2024

Omvisning hos kulturinstitusjonene og en oppdatering av byggeprosjektet for nytt teater- og museumsbygg stod på programmet.

Kulturministeren ble tatt imot av representanter fra både teateret, museet, kommunen og fylkeskommunen. Utvalgsleder for kultur, idrett og samfunnsdialog Cille Ihle (H) og leder for regional-, kultur- og næringsutvalget Unni Fuglestad (V) ønsket velkommen og framhevet at Rogaland Teater og Museum Stavanger er viktige regionale kulturinstitusjoner som betyr mye for hele fylket.

Ivaretar nasjonale kulturpolitiske satsingsområder

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen framhevet at nytt teater- og museumsbygg på Kannikhøyden løser to kulturinstitusjoners behov i ett prosjekt, og ivaretar minst tre nasjonale kulturpolitiske satsningsområder.

- Flere får tilgang til kunst og kultur av ypperste kvalitet. Vi skaper møteplasser som fremmer mangfold, inkludering og demokratisk deltakelse, og innbyggerne får mulighet til å oppleve og delta i kulturaktiviteter, sa kultursjef Ehrenberg-Rasmussen.

Kulturministeren ble deretter geleidet gjennom museumsbygningen av museumsdirektør Siri Aavitsland og fikk se behovene for moderne lokaler på nært hold.

Museumsdirektør Siri Aavitsland forklarer mangelen på universell utforming i museumsbygget for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Grethe Nygaard
Museumsdirektør Siri Aavitsland forklarer mangelen på universell utforming i museumsbygget for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap). Foto: Grethe Nygaard

Deretter gikk til turen til Rogaland Teater og en rundtur gjennom teaterbygningen ledet an av teatersjef Glenn André Kaada. Her fikk ministeren se teaterets mange kreative løsninger for å skape et best mulig publikumstilbud i et krevende bygg.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og teatersjef Glenn André Kaada. Foto: Grethe Nygaard
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og teatersjef Glenn André Kaada. Foto: Grethe Nygaard

Mye skal skje i 2024 og 2025

Byggeprosjektet har i 2023 arbeidet både med å redusere utbyggingsvolumet og kostnadene. Volumet over bakkeplan er nå redusert med 17 prosent for å begrense belastningen på tomten. Funksjoner uten dagslyskrav er lagt under bakken, administrasjonslokaler er lagt til nabotomten, og fellesverksted og lager er flyttet ut av området.

Det er lagt vekt på et samlet publikumstilbud på Kannikhøyden, og saler, scener og produksjonsareal og verksted prioritert sammen med fellesareal for sambruk.  Kostnadsreduksjonen er på 8 %, og investeringsbudsjettet viser nå en kostnadsramme på 3,26 milliarder kroner eks. moms.

2024 og 2025 blir viktige år for prosjektet. På nyåret starter planprosess og arkitektkonkurranse, og i løpet av de to neste årene vil vinnerutkastet kåres og reguleringsplanen endelig behandles. Stavanger kommune vil søke staten om tilskudd via ordningen for nasjonale kulturbygg innen fristen 01.01.2024. Søknaden skal behandles i kommunalutvalget 12. desember før den sendes inn.