1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Plan for arkitektkonkurranse for nytt teater- og museumsbygg er i gang
Kannikhøyden sett fra Muségata og Peder Klows gate. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Plan for arkitektkonkurranse for nytt teater- og museumsbygg er i gang

Planleggingen av arkitektkonkurranse for nytt teater- og museumsbygg er i gang, og valg av konkurranseform er nå vedtatt. Det er planlagt å lyse ut en konkurranse til høsten. Endelig vinner vil først kåres i 2025. 
Publisert : 22.05.2024

Det vi gjerne omtaler som arkitektkonkurranse, heter plan- og designkonkurranse i det offentlige lovverket. 

Valg av konkurranseform er vedtatt 

Kommunalutvalget er styringsgruppe for prosjektet. De vedtok 14. mai at det velges en prekvalifisert plan- og designkonkurranse med krav til arkitektfaglig kompetanse der variant 2C II, samlet utbygging på Kannikhøyden, er førende. Konsekvensutredning gjennomføres etter arkitektkonkurransen. 

Merknadsoppsummeringen fra planoppstart inngår som del av underlaget for arkitektkonkurransen. Ny sak med endelig konkurransebeskrivelse og oppnevnelse av jury legges fram etter at planprogrammet er vedtatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Se hele saken her.

Ulike typer konkurranser har blitt vurdert  

Ifølge prosjektleder Allend Bamerni er det gjort et grundig forarbeid for å velge riktig konkurransen.  

- Vi har innhentet informasjon og erfaringer fra flere sammenlignbare konkurranser som har funnet sted de siste årene, blant annet Nasjonalmuseet, Deichman, Vikingtidsmuseet og Griegkvartalet. I vurderingen av ulike konkurranseformer har vi sett på ulike konkurranseformer opp mot vårt spesifikke prosjekt. Konkurranseformen må ta høyde for byplanmessige grep, tilpasning til historiske bygninger, håndtering av et komplekst byggeprogram, optimalisering av sambruk, samt kriterier for å sikre innovative og funksjonelle løsninger. Dette har dannet grunnlaget for å velge en prekvalifisert plan- og designkonkurranse, sier Bamerni. 

Arkitekt Hans Olav Hansen bistår prosjektet, og sier at en prekvalifisert plan- og designkonkurranse med krav til arkitektfaglig kompetanse er det mest hensiktsmessige for dette prosjektet.  

- Det er positive og negative sider med de forskjellige konkurranseformene. Vi har veiet de ulike konkurranseformene opp mot hverandre, og sett på hvordan den enkelte konkurranseform kan passe vårt prosjekt. Nå ønsker vi i første omgang å fokusere på det arkitektoniske utrykket, og hvordan arkitektene kan løse teateret og museets behov på Kannikhøyden. Derfor mener vi at en prekvalifisert plan- og designkonkurranse med krav til arkitektfaglig kompetanse er det beste for dette prosjektet, sier Hansen. 

Denne typen konkurransen tar noe lengre tid før en vinner kåres, men prosessen fra skisseprosjekt til forprosjekt går raskere. Norske Arkitekters Landsforbund er med som rådgiver i dette prosjektet. De er positive til at Stavanger kommune nå går for den vedtatte konkurranseformen.    

Veien videre fram mot en utlysning 

Konkurransen er planlagt lyst ut til høsten, og endelig vinner vil kunne kåres i 2025. Til høsten vil det legges fram en ny sak for kommunalutvalget der de endelige rammene for en arkitektkonkurranse fastsettes. Merknader som har kommet inn i forbindelse med planoppstart vil inngå som en del av dette underlaget. 

Nysgjerrig på å lese mer om arkitektkonkurranse? Se saksframlegget som var til behandling i kommunalutvalget. 

 

Kontaktinformasjon

Allend Bamerni

prosjektleder

Mobil:
959 78 471
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver kultur, Stavanger kommune

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no