1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Presentasjon for kulturministeren
Samlet delegasjon hos Kulturministeren.

Prosjektet presentert for kulturministeren i Oslo

5. juni 2023 reiste en samlet flokk til Oslo for å gi kulturministeren, familie- og kulturkomiteen og Rogalandsbenken er grundig oppdatering på status og framdrift for arbeidet med et rehabilitert og utbygd teater- og museumsbygg på Kannikhøyden.
Publisert : 08.06.2023
Av : Birk Florian Fischer Magnussen

Samlet lag

– Kjære statsråd. Vi kommer hit i samlet flokk i dag, og vi kan stolt vise fram det grundige arbeidet som er gjort av prosjektorganisasjonen, Stavanger museum og Rogaland Teater, drevet fram av Stavanger kommune.

Slik åpnet ordfører Kari Nessa Nordtun presentasjonen for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), da en stor delegasjon fra Rogaland dro over fjellet til Oslo for å oppdatere sentrale politikere og Kulturdepartementet på arbeidet med et rehabilitert og utbygd teater- og museumsbygg på Kannikhøyden.

I hovedstaden skinte solen både ute og inne denne mandagen i juni. Målet for reisen var like enkelt som det var omfattende: Å dra sentrale politikere og Kulturdepartementet gjennom den store utviklingen som har funnet sted i prosjektet det siste året. Kulturmininsteren besøkte Fuglesalen i Stavanger museum i mai 2022, hvor hun både fikk presentert prosjektet og fikk utforsket bygningene selv. Nå er det gått ett år, mye har skjedd, og konseptvalget i prosjektet har blant annet blitt vedtatt politisk i flere runder, både i Stavanger kommune og i Rogaland fylkeskommune. Dermed var det denne dagen først og fremst viktig å vise statsråden at regionen står politisk samlet bak planene.

Marianne Chesak, fylkesordfører (Ap) kunne fortelle at rehabilitering og utbygging av kulturbyggene på Kannikhøyden av fylkeskommunen blir vurdert som et kultur- og byutviklingsprosjekt av stor verdi for regionen.

Samtidig ble det heller ikke i noen av møtene lagt skjul på forventningene til statens økonomiske bidrag, noe både ordfører og fylkesordfører poengterte i sine innlegg.

Sett opp mot innbyggertallet i fylket, så er det god grunn til å mene at staten her må bidra betraktelig, sett opp mot hva som er investert i de andre storbyene innen kulturbygg, sa Bjarne Kvassheim, leder i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune.

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, minnet også om at staten har et stort eierskap i Rogaland Teater, og at MUST ivaretar flere nasjonale museumsfunksjoner.

Kulturminister Anette Trettebergstuen i møtet hos Kulturdepartementet. Til venstre Glenn André Kaada og Ellen Math Henrichsen fra Rogaland teater, og prosjektleder Randi Hvam fra Stavanger kommune.
Kulturminister Anette Trettebergstuen i møtet hos Kulturdepartementet. Til venstre Glenn André Kaada og Ellen Math Henrichsen fra Rogaland teater, og prosjektleder Randi Hvam fra Stavanger kommune.

Et grundig knadd prosjekt

Det var en imponert kulturminister som takket for en grundig oppdatering. Statsråden påpekte at det er et stort og ambisiøst prosjekt, og at det nå ikke er noen tvil om at regionen stiller seg samlet bak planene.

Penger over bordet kunne ikke statsråden love. Statssekretær Odin Bohmann (Ap) merket seg imidlertid behovet for friske prosjektmidler inn i 2024, som prosjektleder Randi Hvam framhevet som prekært for å sikre videre framdrift gjennom blant annet arkitektkonkurransen, som er planlagt første halvår 2024.

Prosjektleder Randi Hvam gikk videre gjennom og redegjorde for den grundige prosessen som ligger til grunn for konseptvalget som nå er tatt politisk lokalt og regionalt, og gjorde det klart at dette også er det beste alternativet i et samfunnsøkonomisk perspektiv, i tilegg til å vise hvordan prosjektet den siste tiden er blitt knadd så grundig at arealreduksjonen i volum nå utgjør én hel etasje.

I møte med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
I møte med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Bedre løsninger for alle

Også på Stortinget fikk delegasjonen anledning til å dra de folkevalgte i familie- og kulturkomiteen og på Rogalandsbenken gjennom status for prosjektet, og politikere, representater fra MUST og Rogaland Teater fikk alle anledning til å vise sin begeistring for formen som prosjektet nå har antatt. Teatersjef Glenn André Kaada viste blant annet til hvordan arbeidet med areal- og kostnadsreduksjon har ført fram til et romprogram som teaterteknisk sett er bedre.

Siri Aavitsland, administerende direktør for MUST, fortalte engasjert om hvordan de med et oppgradert bygg med nye tilleggslokaler kan fornye utstillingene oftere, vise en større bredde av samlingen, aktivisere publikum og ta nye formidlingsformer i bruk på en helt annen måte enn i dag.

Komitéleder Grund Almeland (V), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Tage Pettersen (H) og flere andre av medlemmene i komitéen stilte nysgjerrige spørsmål om prosjektet og institusjonenes behov.

Ordføreren tar imot medlemmene i Familie- og kulturkomiteen. Til venstre stortingsrepresentant og komitémedlem Torstein Tvedt Solberg (Ap).
Ordføreren tar imot medlemmene i Familie- og kulturkomiteen. Fra venstre: Stortingsrepresentant og komitémedlem Torstein Tvedt Solberg (Ap), Siri Aavitsland fra MUST (med ryggen til), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), kulturkomitéleder Grunde Almeland (V) og ordfører Kari Nessa Nordtun.

Et unikt kulturbygg og innovativ samhandling

I alle møtene ble det rettet stor interesse for det innovative aspektet ved at to så store store og viktige kulturinstitusjoner nå går sammen om å forsterke hverandres egenart, samtidig som prosjektet også legger til rette for en ny modell for kunstnerisk og kulturhistorisk samhandling og samskaping på tvers av institusjonenes kjernedrift.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, kultursjef i Stavanger kommune, brukte sin del av presentasjonen på å vise fram hovedtrekkene i det viktige arbeidet som nå pågår rundt dette.

– Vi har identifisert ulike funksjoner som et framtidig felles AS kan ha, samtidig som dagens institusjoner skal beholde sin selskapsstruktur. Et sambruk mellom teater og museum gir oss muligheten til å skape en unik kulturell møteplass som kan ha et tilbud 24/7. Rogaland Teater og MUST er svært gode på det kunst- og kulturtilbudet de allerede leverer, med et genuint ønske om å bety enda mer for enda flere innbyggere.

Kultursjefen løftet også fram nødvendigheten av at et rehabilitert og utbygd teater- og museumsbygg skal treffe alle generasjoner, og ikke minst at det skal være relevant for generasjonene som kommer.

Milepæl på veien videre

I Kulturdepartementet, hos Familie- og kulturkomiteen, i møte med Rogalandsbenken – overalt bemerket man den sterke signaleffekten av at en så stor og samlet delegasjon presenterte konkrete framskritt i dette store kulturprosjektet.

Presentasjonene i Oslo utgjorde en viktig milepæl i prosjektet, som nå beveger seg i retning varsling av planoppstart og dernest utlysning av arkitektkonkurranse, trolig mot slutten av inneværende år.

Samlet delegasjon hos Kulturministeren.
Fra venstre: Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant (Ap), Siri Aavitsland, direktør MUST, Glenn André Kaada, teatersjef, Anette Trettebergstuen, kultur- og inkluderingsminister (Ap), Thomas Bendiksen, prosjektleder Rogaland Teater, Kari Nessa Nordtun, ordfører (Ap), Ellen Math Henrichsen, teaterdirektør, Marianne Chesak, fylkesordfører (Ap), Bjarne Kvadsheim, UKIS-leder (Sp), Kate Irene Jellestad Syvertsen, seksjonssjef kulturarv Rogaland fylkeskommune, Britta Goldberg, prosjektleder MUST, Randi Hvam, prosjektleder Stavanger kommune. Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Høyre (ikke på bildet) var også med til Oslo.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no