1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. To millioner kroner til teater- og museumsbygg
Bilde fra pressekonferanse

To millioner kroner til teater- og museumsbygg

Staten bidrar med to millioner kroner til utbygging og fornying av Rogaland Teater og Stavanger Museum. Det var statsminister Jonas Gahr Støre som delte de gode nyhetene på en pressekonferanse på teateret, mandag 4. september.
Publisert : 30.11.2023

Nærmere bestemt skal midlene gå til prosjekt- og planavklaringer, utredning av tekniske løsninger, utvikling og gjennomføring av arkitektkonkurranse samt brukermedvirkning.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen at han er overbevist om at prosjektet vil gi rom for god samvirkning.

- Vi kan gjøre store ting gjennom grundig forarbeid. Derfor bevilger regjeringen to millioner kroner på sitt budsjett for å gjøre planleggingen mulig. Ikke alle steder i landet kan spille på synergiene som vi finner i dette prosjektet. I en tid med mye usikkerhet i verden, kan kultur vise oss hva skal leve av og for. Jeg er sikker på at dette blir et godt sted å samvirke, sa Støre.

- En stor anerkjennelse

Ordfører Kari Nessa Nordtun tolker bidraget som en bekreftelse på at Staten har tro på dette viktige kultur- og byutviklingsprosjektet.

- Det er en stor anerkjennelse av arbeidet som kommunen og institusjonene har lagt ned så langt. For oss gir det motivasjon og pågangsmot til å stå på videre, fastslår ordfører Kari Nessa Nordtun.

- Med dette er vi ett steg videre i prosessen med å realisere et nytt teater- og museumsbygg som vil gi  alle innbyggere bedre tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet, med en særlig satsing på barn og unge, fortsetter ordføreren.

Felles utbygging

Etter grundige utredninger har Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune vedtatt å anbefale felles utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) sitt hovedanlegg Stavanger museum på dagens tomter. De eldste delene av teaterbygningen og det historiske museumsbygget tas vare på, og det etableres et nybygg inntil de historiske anleggene. 

Størst nytte, lavest kostand

Dette konseptvalget har samlet sett størst nytte og lavest kostnad. Det vil også gi best rammer for institusjonene, legge til rette for sambruk og samhandling for å nå et bredere publikum, samt utvikle Kannikhøyden i tråd med historisk bruk.

Stavanger kommune har påtatt seg rollen som pådriver og prosjekteier, og har så langt bevilget ca. 23 millioner i prosjektutviklingsmidler.